Inihhandog ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog [KOMIKS] Drama at Pakikibaka sa Barangay Masigla

,

Unang Kwento


DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikalawang Kwento


DOWNLOAD (Colored)


DOWNLOAD (Black & White)

 

 

[KOMIKS] Drama at Pakikibaka sa Barangay Masigla