#Balitaan: 2022 badyet para sa pasismo, bayad-utang at korapsyon

Walang ayudang pampandemya, pero tumataginting na ₱221.6 bilyong-pondo ang hinihingi ng Department of National Defense (DND) bilang badyet para sa 2022. Mas mataas ito nang P17.6 bilyon kumpara sa badyet nito noong nagdaang taon.

Mas malaki ang itinaas ng badyet ng DND kumpara sa dagdag na P8.8 bilyon sa badyet ng Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform. Mas mataas ito kahit pagsama-samahin pa ang dagdag na P1.9 bilyong badyet para sa Department of Environment and Natural Resources, P1.4 bilyon na dagdag para sa Department of Trade and industry at P1.4 bilyong dagdag para sa pampublikong pabahay.

Nasa 46.43% (₱102.89 bilyon) ng hinihinging pondo ang nakalaan para lamang sa Philippine Army. Kabilang dito ang pagpapasahod sa 104,955 na sundalo ng rehimeng Duterte at pagpondo para sa kanilang pensyon. Ang dagdag na 7.68% sa badyet ng DND ay tiyak na gagamitin na naman sa pagbili ng mga “bagong” armas pandigma tulad ng helikopter, mga baril, bomba at mga bala para sa kampanyang kontra-insurhensya ng rehimeng Duterte.

Liban pa sa pondong ito ng DND, mayroong ₱28.1 bilyong inilalaan para sa NTF-ELCAC para sa kampanyang kontra-insurhensya. Sumatotal, mayroong ₱249.7 bilyong nakalaan para sa panunupil ng rehimen.

Liban sa litaw na prayoritisasyon sa pasismo, tumataginting din na P1.3 trilyon o sangkapat sa panukalang ₱5.024 trilyong pambansang badyet ang nakalaan para sa pagbabayad ng utang sa susunod na taon.

Pumapangalawa na pambayad-utang ang badyet para sa mga proyektong pang-imprastruktura, ang palabigasan ng mga upisyal at alyado ni Rodrigo Duterte, sa halagang P1.2 trilyon.

Ang badyet para sa 2022 na isinumite ng Deparment of Budget and Management (DBM) sa Kongreso kahapon ay 11.5% mas malaki kumapra ngayong taon at ang pinakamalaki sa kasaysayan ng republika.

AB: #Balitaan: 2022 badyet para sa pasismo, bayad-utang at korapsyon