Batas sa liberalisasyon ng bigas, pasakit sa magsasaka

Nagprotesta ang mga magsasaka at iba pang demokratikong grupo mula Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas at Cavite sa Department of Agriculture sa Quezon City noong Pebrero 14, ika-apat na anibersaryo ng pasasabatas sa pasakit na Rice Liberalization Law. Binatikos ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), Amihan National Federation of Peasant Women at Bantay Bigas ang pagtataksil at pagpapabaya ng gubyerno sa mga magsasaka.

“Ilang taon matapos ang pagpapatupad ng liberalisasyon ng bigas, dumausdos ang presyo ng palay sa buong bansa, laluna sa mga prubinsya at rehiyon na nagpoprodyus ng bigas. Lalong nabaon sa utang ang mga magsasakang wala na halos kinikita sa panahon ng anihan,” pahayag ni Danilo Ramos, tagapangulo ng KMP.

Simula 2019, umabot ng tinatayang ₱261 bilyon ang nalugi sa mga magsasaka mula nang ipatupad ang batas sa liberalisasyon. Binibili sa napakababang halaga ang palay sa mga magsasaka sa halagang ₱13-₱18 kada kilo habang napakalaki ng kanilang gastos sa produksyon mula sa binhi, abono, pestisidyo at iba pang farm input.

Ayon sa Bantay Bigas, mas malaki pa ang nalugi sa mga magsasaka kumpara sa nakolektang taripa ng gubyerno na P46.6 bilyon mula 2019-2021.

“Ano ang napala natin sa loob ng 4 na taon? Nananatiling mahal ang bigas kahit nalulunod na tayo sa imported!” ayon kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Bantay Bigas. Dagdag pa niya, ang dapat umanong gawin ay ibalik ang ₱27 at ₱32 kada kilong NFA rice sa mga palengke para makaimpluwensiya sa pagbaba ng presyo sa pamilihan.

Anila, nalubog ang agrikultura ng bansa dahil sa pagsandig ng Pilipinas sa bangkaroteng World Trade Organization-Agreement sa agrikultura na nagsusulong ng liberalisasyon.

Sa harap nito, ipinanawagan ng mga grupo ang pagbaba sa pwesto ni Marcos Jr bilang kalihim ng Department of Agriculture na anila ay “walang puso at manhid sa totoong dinaranas at kahingian ng mga magsasaka at nagpoprodyus ng pagkain.”

Isinusulong at binibigkis ng mga magsasaka ang kanilang pagkakaisa para igiit ang makabuluhang suporta sa lokal na produksyon mula sa gubyerno.

Liban sa pagkilos sa Metro Manila, naglunsad din ng protesta ang mga magbubukid na kasapi ng alyansang Pamanggas sa Iloilo City. Sa Legazpi City ay nag-ikot naman ang mga magsasaka para magpapirma sa palengke at kaisahin ang mga konsyumer sa pagbabasura sa liberalisasyon ng bigas.

Nagtipun-tipon din para sa ‘protesta sa bukid’ ang mga magsasaka sa prubinsya ng Aklan, at rehiyong Cagayan Valley at Bicol.

AB: Batas sa liberalisasyon ng bigas, pasakit sa magsasaka