Mayo 10 | Kontra-huntang gubyerno, idineklarang “teroristang organisasyon” ng militar sa Myanmar

Balita kahapon ang pagdeklara ng huntang militar sa Myanmar sa National Unity Government (NUG), ang binuong gubyerno ng mga ministro ng National League of Democracy (NLD) bilang isang “teroristang organisasyon.” Bago nito, idineklara ng hunta bilang “iligal na organisasyon” ang Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), ang paunang pormasyon ng naturang gubyerno. Sa pamamagitan nito, maaari na ring idineklara ng militar ang lahat ng kontra-huntang mga grupo na “terorista” o tagasuporta ng “terorismo.” abilang dito ang malawak na kilusang kontra-hunta sa mga syudad na kinabibilangan ng mga estudyante, guro, taong simbahan, kawani ng gubyerno at maging ng mga elemento ng pulis at militar. Maaari na ring ipagbawal ng hunta ang pagbibigay ng anumang klaseng suporta , kabilang ang pagbibigay ng oras at espasyo ng mga mamamahayag, sa mga lider ng naturang gubyerno.

Noong Mayo 5, inianunsyo ng NUG ang pagbubuo ng pwersang pandepensa ng mamamayan (people’s defense force), isang armadong pormasyon, para protektahan ang mga sibilyan laban sa karahasan ng hunta. Ito daw ang magiging pundasyon ng itatayong Federal Union Army, ang armadong hukbong ipapalit ng NUG sa Tatmadaw.

Binuo ang kontra-huntang armadong pwersa sa gitna paparaming biktima ng pamamaslang ng hunta laban sa mga nagpoprotesta. Iniulat ng mga tagapagtanggol ng karapatang-tao sa bansa noong Mayo 4 na umabot na sa 760 sibilyan ang pinatay na mga raliyista, kabilang ang 50 mga bata. Nasa 4,900 ang inaresto, kabilang ang 250 mga lider at pulitiko. May dagdag na 1,400 pang mga aktibista, mamamahayag at kawani ng gubyerno na nabalitang mayroon nang mga mandamyento de aresto.

Sa mga hangganan ng bansa, tuluy-tuloy ang armadong paglaban ng mga pambansang minorya sa pananalakay ng Tatmadaw sa kani-kanilang mga teritoryo. i bababa sa 12 pananalakay sa mga detatsment at nag-ooperasyong tropa ng Tatmadaw ang inatake ng Karen Independent Army mula Marso. Kabilang dito ang paggapi at pag-agaw ng mga gerilyang pwersa sa estratehikong mga kampo ng Tatmadaw sa hangganan ng bansa sa Thailand at China. natake rin ng mga gerilyang pwersa ang dalawang airbase ng Tatmadaw noong Abril 29.

Bilang ganti, walang awat ang pambobomba ng Tatmadaw mula sa ere sa sibilyang komunidad ng mga pambansang minorya mula kalagitnaan ng Abril. Umaabot na sa 21 airstrike ng Tatmadaw ang naitala sa mga teritoryo ng mga minoryang Kachin at Karen. Sa estado ng Karen, nagresulta ang mga airstrike sa pagbakwit sa di bababa 40,000 residente. Noong Mayo 4, ibinalita ng Kachin Independent Army na matagumpay nitong napabagsak ang isa sa mga helikopter na nagsasagawa ng pambobomba sa kanilang teritoryo.

AB: Mayo 10 | Kontra-huntang gubyerno, idineklarang “teroristang organisasyon” ng militar sa Myanmar