Mga empleyado ng gubyerno, tutol sa “rightsizing” ni Marcos sa burukrasya

Hindi naniniwala ang mga empleyado ng gubyerno na “rightsizing” ang tunay na pakay ng rehimeng Marcos Jr sa anunsyo nitong “paliitin” at gawing “mas epektibo” ang burukrasya ng pamahalaan. Ang planong ito ay isang pakanang neoliberal ng pagpapaliit ng “gubyerno” habang binibigyan-laya ang mga pribadong kumpanya na patakbuhin ang malaking bahagi ng ekonomya. Magreresulta ito sa malawakang tanggalan at dislokasyon ng maraming empleyado at kontraktwalisasyon sa maraming tungkulin ng burukrasyang sibil.

Ayon sa isang pag-aaral, isa ang Pilipinas sa may pinakamababang bilang ng mga empleyado sa burukrasyang pampubliko kumpara sa bilang ng mamamayang pinagsisilbihan nito. “Hindi totoong bloated (bundat) ang burukasya ng ating gubyerno,” ayon sa grupong Courage.

Sinuhayan ang planong streamlining ng Department of Budget and Management at sinabing “makatitipid” ang gubyerno ng hanggang ₱14.8 bilyon kada taon kung gagawing “mas maliit” ang burukrasya. Tinatayang 2 milyong empleyado ang apektado ng pakana.

“Kaya sa aktwal ang gusto niya ay magtipid at para makatipid kunwari redundant kaya tatanggalan ng trabaho. Taliwas dito, ang mga empleyadong ito ay maraming taon nang nagsisilbi sa gubyerno,” pahayag ni Santiago Dasmariñas Jr, presidente ng Courage sa kanilang press conference noong Hulyo 17.

“At saan mapupunta ang natipid na yan?” tanong naman ni Manny Baglagon, secretary general ng grupo. “Nasa two-thirds (dalawang katlo ng badyet) ay napupunta sa pagbabayad sa lokal at dayuhang utang, sa korapsyon, pork barrel, NTF-ELCAC, at mga mambabatas na hindi naman dapat ganoon kalaki ang badyet, na nagpapatupad ng mga proyekto na di naman kailangan ng sambayanan.”

“Libu-libong pusisyon (sa gubyerno) ang bakante, daanlibong kontraktwal ang kailangan iregularisa at napakaraming mababang upisyal ng estado mula sa pambansa hanggang sa lokal na antas ang kailangang bigyan ng makatarungang sahod,” ayon sa grupo. Ang tamang gawin ay bigyan sila ng pusisyon sa plantilya, katiyakan sa trabaho at disenteng sahod.

Tutol rin ang Alliance of Concerned Teachers sa pakana. “Hindi totoong hindi maapektuhan ang mga titser at health care worker dahil mapupwersa silang bumalikat sa mga trabahong maiiwan ng mga kawaning pansuporta at istap ng mga eskwelahan at health facility,” ayon kay Rep. Frances Castro. “Ang gagawin ng estado, kukuha ito ng parami nang paraming kontraktwal na hindi ituturing na mga kawani ng gubyerno at hindi babayaran ng nararapat na sweldo at walang katiyakan sa trabaho.”

Mayroong 582,378 kontraktwal na manggagawa ang burukrasya sa huling bilang noong Agosto 2021. Kalakhan sa kanila ay nasa DPWH, DOH, DepEd, DENR at DSWD.

“Kung kailangan ng gubyerno ng pera, singilin dapat ang ₱203 bilyon na utang ng pamilya Marcos sa sambayanan,” bwelta ni Castro. “Pwede ring isabatas agad ang wealth tax para sa mga super-yaman para makatulong ito ng mas malaki sa kaban ng bayan,” aniya.

AB: Mga empleyado ng gubyerno, tutol sa “rightsizing” ni Marcos sa burukrasya