Pagbisita ni US VP Harris sa Pilipinas, sinalubong ng protesta

Nagmartsa kanina ang iba’t ibang grupong demokratiko at anti-imperyalista tungong paanan ng Mendiola sa Manila para kundenahin ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris at pakikipagpulong kay Ferdinand Marcos Jr. Nasa Pilipinas si Harris mula Nobyembre 20 hanggang 22.

Ilandaang Pilipino ang nakiisa sa martsa sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) at International League of Peoples Struggle (ILPS)-Philippines. Bitbit ng mga grupo ang malaking istrimer na may panawagang “Stop Military Aid to the Philippines” (Ihinto ang ayudang militar ng US sa Pilipinas) at isa pang poster na may katagang “Harris Imperialist.”

Nakipagpatintero sa mga pulis ang mga kabataan at nilusutan ang barikada ng mga pulis na nais silang pigilang makapunta sa mismong tulay ng Mendiola. Samantala ang naiwang mga kalahok ay nagprograma sa Morayta.

Ayon sa kanila, ang pakikipagpulong ni Harris kina Marcos Jr at iba pang mga opisyal ay bahagi ng pagpapalakas ng US sa presensya ng imperyalistang bansa sa rehiyong Asia-Pacific laban sa umaangat nitong karibal na bansang China.

KAUGNAY NA BALITA: US VP Harris, hindi welcome sa bansa

Binatikos nila ang pagpapakatuta ni Marcos Jr sa US na humahatak sa Pilipinas sa gitna ng nag-uumpugang imperyalistang kapangyarihan.

Liban dito, pinuna ng mga grupo ang ayudang militar ng US sa rehimeng Marcos Jr, na ginagamit laban sa mamamayan. Kasabay nito, binatikos nila ang hindi patas na mga kasunduan at tratadong militar ng US sa Pilipinas.

AB: Pagbisita ni US VP Harris sa Pilipinas, sinalubong ng protesta