Relasyong US-Pilipinas: Soberanya kapalit ng baryang bakuna

Inianunsyo ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang harapang pakikipag-usap niya kay US Secretary of State Antony Blinken sa Washington D.C. noong Setyembre 9. Kauna-unahan itong personal na paghaharap ng mga kalihim sa ugnayang panlabas sa ilalim ng administrasyong Biden.

Ayon kay Locsin, nagkasundo silang “palakasin ang kapasidad sa depensa” ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng “ugnayan bilateral” ng dalawang bansa. Ibig sabihin, hihigpit pa ang kontrol ng US sa bansa sa anyo ng pondo, armas at pinagsanib na pagsasanay sa Armed Forces of the Philippines. Kapalit nito, patuloy na palalakasin ang mga ekstra-teritoryal na karapatan ng militar ng US sa Pilipinas kabilang ang dagdag na laya na permanenteng magpwesto ng tropa at armas sa bansa.

Kapalit nito, abot-langit ang pasasalamat ni Locsin sa kakarampot na bakuna (6 milyon) na iginawad ng US sa pamamagitan ng Covax Facility ng World Health Organization. Ito ang ipinagmayabang ni Rodrigo Duterte na “kabayaran” sa hindi niya pagbasura sa Visiting Forces Agreement.

Ang totoo, barya lamang ito sa mahigit isang bilyong dosis na binili o kinontrata na ng US sa mga kumpanya sa parmasiya para sa 2021. Ito ang buong inaasahang produksyon ng naturang mga kumpanya para sa taon. Ibig sabihin, kailangang dumaan (bumili o mamalimos) ang lahat ng bansang gustong makakuha ng bakunang gawang-US sa gubyernong Biden para maambunan ng suplay. (Ang Bayan, Setyembre 12, 2021)

AB: Relasyong US-Pilipinas: Soberanya kapalit ng baryang bakuna