Sa rebolusyon at rebolusyonaryo ang mga lansangan ng Cuba

Libu-libong Cubano ang humugos sa mga lansangan sa Havana, Camaguey at iba pang bahagi ng Cuba noong hapon ng Hulyo 11 para ipagtanggol ang kanilang rebolusyon at soberanya. Naganap ang pagkilos matapos mapabalita, laluna sa maka-Kanlurang midya, ang inilalarawan na “pag-aaklas” ng libu-libong Cubano laban sa gubyerno rito. Ibinandera ng The Guardian, New York Times, Fox News at iba pang nakabase sa sentro ng kapitalismo ang kunwa’y “pinakamamalaking protesta sa loob tatlong dekada” sa Cuba laban sa kakulangan ng pagkain at gamot, at para sa “kalayaan.”

Binatikos ng mga Cubano, sa pangunguna ng kanilang presidente at unang kalihim ng Partido Komunista ng Cuba na si Miguel Díaz-Canel Bermúdez ang pagkilos ng maliliit na grupong kontra-rebolusyonaryo. Aniya, malinaw na bunsod ang mga ito ng panunulsol ng US. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag niya na ang mga ito ay bahagi ng isang plano, sistematiko at papatinding probokasyon. Nanawagan siyang ipagtanggol ng mamamayan ang rebolusyon sa mga lansangan.

Ayon kay Diaz-Canel, sinasamantala ng mga kontra-rebolusyonaryo ang mga problema ng Cuba na bunga ng “pangsasakal” ng mga blokeyo ng US sa ekonomya nito at ng pandemyang Covid-19. Aniya, noon pang 2019 alam ng mga Cubano na lalala ang sitwasyon ng kanilang ekonomya, matapos ipatupad ng noo’y rehimeng Trump ang papatinding mga restriksyon sa pakikipagkalakan at suplay ng dayuhang pera. Hindi pa nagsisimula ang pandemya nang higpitan ni Trump ang pagbyahe sa Cuba na umapekto sa industriya sa turismo ng bansa. Mula sa industriya na ito at sa remitans ng ng mga Cubanong nasa US ang kalakhan ng dayuhang pera na ginagamit ng Cuba para bumili ng pangangailangang di pinoprodyus ng bansa tulad ng mga produktong petrolyo.

Binatikos ni Diaz-Canel ng nagpapatuloy na mga pagsisikap ng US para lumikha ng ang isang “social explosion” (“panlipunang pagsabog”) sa Cuba. Abala ang US, sa pamamagitan ng kakutsaba nitong mga kontra-rebolusyonaryo, sa pang-ideolohiyang mga pag-aatake, paggamit sa mga makataong programa na aniya’y humahantong sa mga interbensyong militar at yumayapak sa soberanya at independensya ng Cuba. Ilang beses nang ginamit ng US ang estratehiyang ito para guluhin, bagbagin at ibagsak ang mga rehimen sa Latin America na di sumusunod sa US. Tiwala si Diaz-Canel na hindi ito magtatagumpay sa Cuba.

Anim na dekada na ang blokeyong ipinataw ng US sa ekonomya sa Cuba na lubos na nagpahirap sa buhay at kabuhayan ng mga Cubano. Noong Hunyo, iginiit ng 184 bansa na may saklaw ng 94% sa mga populasyon ng buong mundo na wakasan na ng US ang blokeyo. Tumanggi ang US at sa halip ay nanulsol sa mga kontra-rebolusyonaryo para siraan ang rebolusyon at mamamyang Cubano.

AB: Sa rebolusyon at rebolusyonaryo ang mga lansangan ng Cuba