Archive of AFP/PNP Situation

Sundalo, naghuramentado sa loob ng kampo; 5 patay
February 12, 2023

Limang sundalo ang napatay sa loob mismo ng hedkwarters ng 4th ID sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City kahapon, Pebrero 11, ala-1:10 ng madaling araw nang mag-amok ang isang sundalo. Kinilala ang mga napatay na sina Sgt. Rogelio Rojo Jr (29), Cpl. Bernard A. Rodrigo (31), Pvt. Joseph A. Tamayo (38) at […]

Unahin ang mga batas na pakikinabangan ng taumbayan, hindi dagdag pabuya sa mga mersenaryo
February 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

May krisis sa pagkain, krisis sa trabaho, kaliwa’t kanang sakuna at iba’t iba pang pasaning araw-araw binabalikat ng taumbayan. Ngunit dahil walang ibang layunin ang reaksyunaryong estado kundi protektahan ang interes ng naghahari at supilin ang paglaban ng mamamayan dito, hindi nakapagtatakang inuuna ng mga burukrata ang mga panukalang batas na nakatutok sa pagpapahusay pang […]

Prioritize laws that benefit the people, not more incentives for mercenaries
February 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

There is an ongoing food crisis, job crisis, climate disasters and a myriad of other burdens that the masses endure on a daily basis. But since the reactionary state has no other goal but to protect the interests of the ruling elite and suppress the people who struggle against the status quo, it comes as […]

Sa gitna ng kaguluhan ng tambalang Marcos-Duterte, Armadong pakikibaka, paigtingin!
January 17, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Dapat pahigpitin ng mamamayan ang kanilang pagkikipagkaisa sa NPA at higit na palakasin ang armadong pakikibaka sa gitna ng kaguluhan at agawan ng kapangyarihan ng mga pwersang militar at pulis sa pagitan ng paksyong US-Marcos at US-Duterte laban sa mamamayang Pilipino. Sa simula ng taong 2023, nasaksihan ng bayan ang unprecedented na bilis ng palitan […]

Ang reaksyunaryong landas ay landas ng kabiguan at sariling pagkawasak
January 14, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Iba’t ibang destabilization plot, ribalan sa loob, demoralisasyon ng mga elemento at iba’t ibang internal na usapin ang bumabayo sa AFP-PNP at nagsusulputan ngayon sa mata ng publiko. Gayunpaman, hindi nakapagtataka ang muling pagtingkad na ito ngayon ng kabulukan ng AFP-PNP at ang tendensya nitong mawasak mula sa loob. Ang mersenaryong sandatahang lakas ay salamin […]

The reactionary path is the road of failure and self-destruction
January 14, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Different destabilization plots, internal rivalries and rampant demoralization among elements as well as other internal issues infest the AFP-PNP and flood the public arena right now. However, this resurgence of AFP-PNP’s internal decay and its fundamental tendency to collapse from within is not surprising. The mercenary armed forces is only a reflection of the ruling […]

Courtesy resignation ng mga upisyal ng PNP, pakanang ikutan ang pananagutan
January 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Garapalang pinaglalaruan at iniikutan ng PNP ang mga inutil na batas ng sarili nilang gubyerno. Matagal nang lantad sa publiko ang malalim na pagkakaugat ng korapsyon at mga sindikatong kriminal na aktibidad tulad ng pagnenegosyo sa iligal na droga sa loob ng PNP. Ngunit sa halip na pangalanan at ibunyag ang mga sinasabi nilang bagong […]

PNP officials’ so-called courtesy resignation, a ploy to avoid accountability
January 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The PNP brazenly toys with the incontinent laws of its own government. It has long been known to the public that PNP serves as a haven for corruption and criminal syndicate activities such as the illegal drug trade. But instead of publicly revealing what the PNP says to be another round of identified high ranking […]

Reasons behind rifts and contradictions within the AFP and PNP
January 08, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Internal conflicts among the corrupt officers of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) have broken out in open contest and threats of coups and destabilization. These come less than a year since the assumption to power of Ferdinand Marcos Jr. These “squabbles” reflect the deep-seated contradictions among allied political dynasties […]

Mga sanhi ng girian at kontradiksyon sa loob ng AFP at PNP
January 08, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ang mga “bangayan” na ito ay sumasalamin sa malalim na kontradiksyon sa hanay ng magkaka-alyadong dinastiya sa pulitika at pangkatin sa loob ng naghaharing rehimeng Marcos.