Archive of AFP/PNP Situation

On DILG “cleansing” of PNP
January 05, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. The Department of Interior and Local Government (DILG)’s call for all generals and colonels in the Philippine National Police (PNP) to submit their “courtesy resignations” is part of the fascist machinations of Marcos to place the police, and all its corrupt and dirty operations, more firmly under his control by removing those whose loyalty […]

Hinggil sa “paglilinis” ng DILG sa PNP
January 05, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

1. Ang atas ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa lahat ng heneral at koronel ng Philippine National Police (PNP) na magsumite ng kanilang “courtesy resignation” ay bahagi pasistang pakana ni Marcos na ilagay ang pulisya at lahat nitong mga kurap at maruruming operasyon sa higit na kontrol sa pamamagitan ng pagtatanggal sa […]

Itakwil ang mersenaryong tradisyon ng AFP, humanay at makiisa sa inaapi’t pinagsasamantalahang mamamayan
December 22, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

  Sa mga kawal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP), Walang dapat ipagdiwang sa ika-87 taong anibersaryo ng inyong pasistang institusyon na AFP. Ang kasaysayan ng inyong institusyon ay kasaysayan ng pagpapakatuta sa imperyalismo, paggiging bayaran sa pagtatangol ng interes ng mga lokal na naghaharing uring panginoong maylupa (PML) […]

Bukas na liham para sa mga karaniwang pulis at militar
September 23, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Para sa mga karaniwang pulis at militar, Nitong mga nagdaang buwan, sunud-sunod ang inyong pagkatalo laban sa mga yunit ng NPA sa Bikol. Sa loob ng limang atake ng NPA, lima rin ang napatay at mas marami pa ang nasugatan sa hanay ninyo. Bumubula na nga ang bibig ng mga bossing ninyo sa galit dahil […]

Open letter to the rank and file police and military
September 23, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

To the rank and file police and military, These past few months, you have successively sustained losses against NPA units in Bikol. From those five NPA offensives, five from your ranks were killed and many others were injured. Your bosses’ mouths are already frothing in anger because they failed to conceal your losses in the […]

Hinggil sa mga paninira ng 9th IDPA at PRO 5 sa NPA: Tigilan ang kangangawa laban sa mga lehitimong operasyon ng NPA, ihinto ang pagtarget sa mga sibilyan at kanilang komunidad!
September 23, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Dapat nang tumigil sa kangangawa ang mga upisyal ng militar at pulis tungkol sa kanilang mga pagkatalo sa rehiyon kamakailan. Oo, nagtamo sila ng maraming kaswalti kabilang na ang pagkakapaslang ng lima at ang pagkasugat ng hindi bababa sa apat nilang elemento mula sa matatagumpay na taktikal na opensibang ilinunsad sa Katimugan ng Bikol. Pero, […]

On 9th IDPA and PRO 5’s claims against NPA: Quit whining against legitimate NPA operations, stop targeting civilians and their communities!
September 23, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Army and Police officials must quit whining about their recent losses in the region. Yes, they suffered several casualties including the deaths of five elements and the injury of not less than four, from successive tactical offensives launched in the Southern provinces of Bikol. But, their elements were equally capable of fighting back. They were […]

Pagkamatay sa hazing ng isang PNP sa Masbate dagdag patunay sa kahibangan ng mandatory ROTC
August 05, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Berdugo at bulok sa kaibuturan ang katangian ng AFP-PNP-CAFGU bilang mga institusyon ng reaksyunaryong armadong pwersa ng estado.. Patunay dito ang pagkamatay sa hazing kamakailan ng isang miembro ng 503rd Bravo Maneuver Company, 5th RMFB na nakabase sa bayan ng San Jacinto (Ticao Is.) Masbate. Si Patrolman Jaypee De Guzman Ramones na bagong kasapi ng […]

Bukas na liham para sa mga CAFGU at armadong grupo ni Brgy. Captain Adriel “Boyet” Besana
August 03, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Madalas kayong ginagawang bantay sa gabi habang mahimbing na natutulog ang mga militar at si Brgy. Captain Adriel ”Boyet” Besana. Ginagawa kayong mga giya at pain sa kanilang operasyon. Ipinapaloob sa intel upang mangalap ng impormasyon laban sa rebolusyonaryong kilusan at New Peoples Army. Pinaggagawa kayo ng kampo at katulong habang kakarampot lang ang natatanggap […]

Pinagtatakpan ni Gen. Danao na armadong kombatant ang pulis na napatay sa N. Samar
July 18, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Nililinlang ni Gen. Vicente Danao ang sambayanang Pilipino nang huwad at madrama niyang inilarawan ang pulis na napatay sa pakikipagsagupa noong Sabado sa New People’s Army sa Northern Samar na para bang social worker na nagdadala ng ayuda at tulong medikal. Taliwas ang paglalarawan ni Gen. Danao sa mismong ulat ng Philippine National Police (PNP) na nagsabing […]