Archive of Human Rights

Paglingkurin ang mga likha’t kataga para sa pagtatanggol sa kasaysayan ng mamamayan!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Artista at Manunulat ng Sambayanan-Bicol |

Isang aral na natutunan ng mga alagad ng sining sa panahon ng batas militar ni Marcos, Sr. ay na ang sining ay hindi para sa sining lamang. Ang sining ay para at tungkol sa masa. Ito ay may dapat panigan. Sumasalamin sa buhay at pakikibaka ng masang siya ring nagsulat at naghulma. Ang sining ay […]

Lagipen ken balbaliw nga ipekse ti kondenasyon iti martial law! Papigsaen ti dangadang iti tiranya ken gun-oden ti wayawaya ken hustisya iti gimong!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

Nalawag a malaglagip ti Christians for National Liberation (CNL) iti Ilocos ti Martial Law idi naideklara daytoy idi Setyembre 21, 2022. Ita nga aldaw a maika-50 a tawenen ti Martial Law, balbaliw nga intay ipeksa ti natangken a panangilaksid tayo iti linteg militar, a nangitunda ti saan a matukod a a pasista a kinaulpit iti […]

Recall and re-echo our condemnation to the martial law! Intensify our struggle against tyranny and attain social liberation and justice!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

The Christians for National Liberation (CNL) in Ilocos vividly recalls the Martial Law when it was declared in September 21, 2022. This day, on its 50th year, we re-echo our steadfast condemnation to the Martial Law, that delivered the Filipino masses already suffering from several forms of exploitation of the ruling classes of landlords, big […]

Balikan ang kasaysayan, mangahas na labanan ang pasismo at panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Ginugunita ng NDFP-ST at ng buong bansa ang ika-50 taong deklarasyon ng Martial Law ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Isang madilim na yugto ito ng kasaysayan kung saan dinanas ng sambayanang Pilipino ang di mabilang na mga karumaldumal na paglabag sa karapatang tao habang nagpapasasa ang pamilya Marcos, mga kroni at among imperyalistang […]

11 bata, patay sa aerial strike ng huntang militar sa Myanmar
September 21, 2022

Labing-isang bata ang patay sa pang-iistraping ng mga pwersa ng Tatmadaw sa Let Yet Kone sa bayan ng Tabayin, Saigan sa bansang Myanmar noong Setyembre 16. Kaagad na sinunog ng mga sundalo ang mga bangkay para itago ang karumal-dumal na krimen. Ang naturang eskwelahan ay may 240 estudyante, at may mga klase ng kinder hanggang […]

Pagbisita ni Marcos Jr sa US, sinalubong ng mga demonstrasyon
September 20, 2022

Magkakasunod na protesta ang isinalubong ng mga progresibong organisasyon ng mga Pilipino sa isang linggong pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa United States simula Setyembre 18. Sigaw ng mga Pilipino ang mga panawagang panagutin ang pamilyang Marcos sa kanilang mga krimen sa bayan, korapsyon at paglabag sa karapatang-tao. Kinundena rin nila ang sumisirit na […]

Mapaminsalang mga proyektong neo-liberal ang nasa likod ng patuloy na militarisasyon sa Masbate
September 19, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Sang-ayong sa direksyon ng rehimeng Marcos II nagbabadya ang malawakang atakeng neo-liberal sa Masbate. Sa bayan ng Milagros, nagpapatayo na ng mga kampong militar bilang paghahanda sa planong Masbate Airport at ekspansyon ng operasyon ng Masbate Gold Project ng kumpanyang Filmenera. Hindi rin nilulubayan ng militar ang pagbabakod sa lupaing Pecson sa kabila ng pagtutol […]

Walong-buwang panggagahis ng 8th ID sa isla ng Samar
September 19, 2022

Ipinagmayabang kamakailan ng 8th ID ang pagpakat ng siyam na batalyon o mahigit 2,700 sundalo at paggamit ng mga abanteng kagamitang militar para sa walong buwang nakapokus na operasyong militar mula Pebrero hanggang Agosto sa isla ng Samar. Layon umano nito na durugin o pahinain ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla at habulin ang […]

Hatol laban sa organisador ng mangggagawa, ibinasura
September 18, 2022

Sa desisyong inilabas noong Huwebes, binaligtad ng Court of Appeals (CA) ang hatol na maysala ng dalawang Regional Trial Court (RTC) ng San Mateo, Rizal laban sa organisador ng Kilusang Mayo Uno (KMU) na si Marklen Maojo Maga. Ipinawalang-saysay nito ang hatol ng RTC na ikulong si Maga nang walo hanggang 14 na taon sa […]

Mga sektor sa Pisay, tutol sa kasunduan sa RTF-Elcac sa West Visayas
September 18, 2022

Nagpahayag ng nagkakaisang pagtutol ang mga mag-aaral, guro, istap, alumni at mga organisasyon ng iba’t ibang kampus ng Philippine Science High School (PSHS o Pisay) sa binuong kasunduan ng PSHS-Western Visayas Campus (WVC) at ng Regional Task Force-Elcac Region 6 para itatag diumano ang mga “zone of peace” sa mga paaralan. Naniniwala silang bibigyang-daan nito […]