Archive of Peasants

Kumilos at hadlangan ang bantang pagbomba ng Filminera – MGP at 2nd IBPA sa bundok ng Bagulayag sa bayan ng Uson
September 13, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Kasuklam-suklam at isang kahibangan ang planong pagbomba ng 2nd Infantry Battalion Phil. Army sa bundok ng Bagulayag sa bayan ng Uson. Ilalagay sa panganib ng militar ang buhay at kabuhayan ng mga residente upang bigyang-laya ang ekspansyon ng Filminera – Masbate Gold Project sa mga bulubunduking nagdudugtong sa mga bayan ng Uson, Milagros at Mobo. […]

Matandang magsasaka, pinatay ng militar sa Masbate
September 13, 2023

Kinundena ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Masbate ang pagpatay ng mga armadong elemento ng estado sa 67-anyos na magsasakang si Naldo Canama sa Sityo Angkay, Barangay Tubog sa bayan ng Cawayan noong Setyembre 7. Lulan ng motorsiklo ang tatlong armadong elementong bumaril at pumatay kay Canama. Si Canama ang ika-19 na biktima ng pampulitikang […]

Mamamayan ng Camarines Norte, magkaisa at todo-pwersang labanan ang ilehitimong Marcos Jr sa mas pinalala at mapangwasak nitong sistema na patuloy na pumapatay at sumisiil sa kabuhayan at karapatan ng malawak na masa ng sambayanan!
September 09, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Camarines Norte (Armando Catapia Command) | Carlito Cada | Spokesperson |

Nakakapanigas-bagang para sa masang CamNorteño ang mga lutang na hakbangin ni Marcos Jr sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Puro pag-aangkat, ayuda at pagbebenta ng bansa sa mga dayuhan sa halip na ipatupad at isakongkreto ang pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa. Trending sa ngayon ang patuloy na pagsirit sa presyo ng bigas […]

Badyet para sa pasismo, neoliberalismo at korapsyon, ilaan sa agrikultura!
September 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Kumukulo ang dugo ng mga magsasaka sa EO 39 ng rehimeng US-Marcos Jr. na naglagay ng price cap sa presyo ng bigas. Tiyak na sa bisa nito, lalo pang babaratin ang presyo ng kanilang palay, mas marami ang malulubog sa utang at mapipilitang tumigil sa pagtatanim at ibenta ang kanilang mga lupang sakahan. Kung ang […]

Budget for fascism, neoliberalism and corruption must be allocated for agriculture!
September 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

US-Marcos Jr regime’s EO 39 that puts price caps on rice prices warrants the ire of the entire peasantry. Surely because of it, their palay will be bought at grossly lower prices, more of them will be debt-ridden, be forced to stop farming and sell the lands that they cultivate. If the regime sincerely wants […]

Badyet para sa pensyon ng mga sundalo at pulis, mas malaki kumpara sa badyet para sa agrikultura
September 07, 2023

Sukdulan ang pambubundat ng reaksyunaryong estado sa pasistang makinarya nito na mas mataas pa ang inilaang badyet para sa mga retiradong pulis at sundalo kaysa sa inilalaan nito para sa pagpapaunlad ng agrikultura. “Mas malaki pa ang badyet para sa pension ng pulis at militar kumpara sa badyet para agrikultura,” batikos ng KMP. ‘Maling-mali ang […]

Dagdag problema, hindi solusyon ang dala ng pakulong price ceiling ng rehimeng US-Marcos Jr
September 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Dagdag problema at hindi solusyon ang dala ng pinakabagong Executive Order 39 ni Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling para sa bigas. Pinagbabangga ng naturang atas ang interes ng mga magsasaka para sa makatarungang presyo sa kanilang ani, maliliit na trader para sa kanilang paninda at ng mga konsyumer para sa murang bigas habang […]

US-Marcos Jr regime’s price ceiling ploy brings further problems, not solutions
September 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Marcos Jr’s latest Executive Order 39 setting rice prices ceiling begets further problems and not solutions. It pits farmers’ interests for reasonable selling price for their produce against the interests of small traders for their wares and consumers for affordable rice while allowing cartels to continue their control. Because rice prices are forcibly lowered although […]

22nd IB PA, salot sa buhay at kabuhayan ng mga Sorsoganon
September 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Sorsogon |

Kinukundena namin sa pinakamataas na antas ang patuloy na paglabag sa karapatang tao ng tropa ng 22nd IBPA at sa pagbulabog sa paghahanapbuhay ng mga Sorsoganon sa mga bayan ng Barcelona, Gubat, Irosin, Juban at Bulan. Sa paulit ulit na pagpapatawag ng mga ito sa mga sibilyan sa walang katuturan na patipon ng mga militar […]

Ilusyon lang ang ₱20 na bigas sa ilalim ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunan
September 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Totoong sa bibig nahuhuli ang isda. Kamakailan, inamin din ng mga upisyal ng gubyerno na hindi kakayaning maabot ang ipinangako ni Marcos noong pababain sa ₱20 ang presyo ng bigas laluna sa kalagayang manipis ang suplay ng bigas sa bansa. Hindi na ito ikinagulat ng mga magsasaka laluna’t wala namang anumang kongkretong hakbangin ang rehimeng […]