Archive of Peasants

Magniniyog, lider ng grupong Claim, ginigipit ng militar
March 21, 2022

Magkasunod na insidente ng panggigipit at iligal na pag-aresto ng isang magniniyog at isang organisador ng grupong Coco Levy Fund Ibalik sa Amin (Claim)-Quezon ang naiulat nitong Marso. Dinakip ng pinagsamang elemento ng Philippine National Police at 18th IB si Carlo Reduta, organisador ng Claim noong gabi ng Marso 18 sa Barangay Cawayan, Gumaca. Sinampahan […]

72nd IB’s hamletting of peasants in Culaman Valley in Bukidnon is NTF-ELCAC and ATC’s fascist sleight of hand in action—PKM-SMR
March 20, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Mindanao | Restituto Baguer | Spokesperson |

BRGY. WHITE CULAMAN, KITAOTAO, BUKIDNON—They were coerced with the promise of freedom but were locked up instead. Nine farmers, eight Manobo and one Ilonggo, are currently being unlawfully detained in a local Paanakan center (lying-in clinic) of a peasant community here, after being coerced to “voluntarily surrender” to troops of the 72nd Infantry Battalion over […]

Mga residente, nagbarikada para ipagtanggol ang kababaryo
March 20, 2022

Pinalibutan ng mga residente ng Sityo Cabiti, Barangay Santol, Binalbagan ang bahay ng isa nilang kababaryo kaninang madaling araw para ipagtanggol siya laban sa mga sundalo at pulis. Ayon sa ulat ng Paghimutad, alternatibong grupong midya sa Negros, alas-3 ng madaling araw nang pumasok ang 40 elemento ng AFP at Special Action Force ng PNP […]

Surface and release NDFP peace consultant Edwin Alcid and Northern Samar farmers
March 20, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

We reiterate our demand for the Armed Forces of the Philippines (AFP), specifically the 803rd Infantry Brigade under the 8th Infantry Division, to surface and release peace consultant Edwin Alcid (Ka Veejo or Ka Terry) who was accosted with two others last March 8 in Barangay San Jose (Hibubuylao), Catubig, Northern Samar. According to local […]

Walang naging benepisyo sa konsyumer ang malakihang importasyon ng karne at bigas
March 18, 2022

Walang naging benepisyo sa mga konsyumer ang pagbaha ng imported na karneng baboy at bigas, taliwas sa ipinangako ng National Economic and Development Authority nang ibaba nito ang taripa (buwis sa pang-angkat) at itinaas ang bolyum ng maaaring iimport ng Pilipinas mula sa iba’t ibang bansa. Ito ay dahil nananatiling mataas at nagbabadya pang muling […]

AFP ‘pests’ to Catubig farmers—PKM-EV
March 11, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Eastern Visayas |

The Eastern Visayas-based chapter of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), the revolutionary mass organization of farmers, calls as “military infestation” the intensified encampment of peasant communities in Catubig a month after the brutal killing of the 20th Infantry Battalion of two children in Barangay Roxas, Catubig. “It is harvest season for the farmers of […]

Nangato a presyo dagiti farm input, nayon a parigat kadagiti gardinero!
March 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Iti sidong ti turay ni Duterte, karkaro a nailumlom iti rigat ti biag dagiti gardinero, mannalon, ken mangmangged-talon ti Cordillera. Ita a kanito, sagsagrapen da latta ti nangato a cost of production iti panagtalon. Nakangingina ti presyo dagiti farm inputs, kas iti complete wenno 14-14-14 nga abono a dimmanunen iti nasurok-kumurang P2,400 kada sako manipud […]

Mataas na presyo ng mga farm input, dagdag paghirap sa mga gardinero!
March 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | CPDF-Ifugao | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Sa ilalim ng paghahari ni Duterte, lalong nalubog sa kahirapan ang mga gardinero, magsasaka, at manggagawang-bukid sa Cordillera. Kasalukuyan nilang hinaharap ang mataas na gastos ng produksyon sa pagtatanim at pagsasaka. Napakataas ang presyo ng mga farm input, tulad ng compleye o 14-14-14 na abono na umabot na ng humigit-kumulang P2,400 kada sako mula sa […]

Mandatory vaccination, aramid ti maysa a sadut ken pasista a rehimen!
March 09, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Iti napalabas, nagpablaak dagiti ahente ti rehimen ni Duterte a pagbalinen a mandatory ti panagpabakuna. Iti kakastoy a linteg, maiparit dagiti saan a nagpabakuna nga agbiyahe wenno aglugan iti publiko, sumrek iti eskwela wenno pagteggedan, wenno pumaset iti nadumaduma nga aktibidad. Iwarwaragawag man dagiti ahente ti reaksyunaryo a gubyerno a makonkontrol dan ti pandemya a […]

Mandatory vaccination, pakana ng isang tamad at pasistang rehimen!
March 09, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Nitong nakaraan, ipinahayag ng mga ahente ng rehimeng Duterte na gagawing mandatory ang pagbabakuna. Sa ilalim ng ganitong patakaran, pagbabawalan ang mga di-bakunado na bumiyahe, sumakay ng mga pampublikong sasakyan, pumasok sa eskwela o trabaho, o makibahagi sa iba’t ibang komunidad. Iwinawagayway man ng mga ahente ng reaksyunaryong gobyerno na nakokontrol na ang pandemyang COVID […]