Archive of People’s Struggles

Pakilusin ang mga pwersa para tumulong sa mamamayan sa banta ng malakas na bagyo
September 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa, kabilang na ang lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa mga lugar na dadaanan ng superbagyong Karding na kagyat na kumilos para tulungan ang mamamayan sa harap ng mataas na posibilidad ng malawakang salanta. Dapat mahigpit na bantayan ng mga […]

Mobilize forces to help people amid strong typhoon
September 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) calls on all revolutionary forces, including all units of the New People’s Army (NPA), in the areas along the path of supertyphoon Karding to take urgent action to help people amid high probability of widespread destruction. Mass organizations, as well as units of the NPA, must closely monitor […]

The armed revolution is just and necessary
September 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The decision by the Manila Regional Trial Court promulgated last September 21 dismissed the “terrorist proscription” case against the Communist Party of the Philippines (CPP) and New People’s Army (NPA). The Government of the Republic of the Philippines (GRP), through its Department of Justice, failed to prove their accusation of terrorism against the CPP and […]

Makatarungan at kailangan ang armadong rebolusyon
September 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Binasura ng Manila Regional Trial Court noong Setyembre 21 ang kaso ng “teroristang proskripsyon” laban sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Bigo ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP), sa pamamagitan ng Department of Justice, na patunayan ang paratang nilang terorismo laban sa PKP at BHB. Sa 135-pahinang desisyon nito, […]

Gunitain ang Ika-50 anibersaryo ng Batas Militar sa Diwa ng Puspusang Pakikibaka Laban sa Pasismo-terorismo ng Estado at Neoliberalismo
September 21, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Hindi malilimutam ang madilim na panahon limampung taon na ang nakalilipas nang sumaklot sa buong bayan ang Batas Militar na ipinataw ng rehimeng US-Marcos noong Setyembre 21, 1972. Higit kailanman dapat na muling pag-alabin ang mga damdamin sa harap ng lubos na panunumbalik ng pamilyang Marcos sa estado-poder sa pagkakaupo ng ilehitimong pangulong si Marcos […]

Set ablaze the revolutionary struggle of the Ilocano people against the martial law! Crush the tyranny of the US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

This day, September 21 is the 50th year of Ferdinand Marcos Sr.’s declaration of Martial Law in 1972. Contrary to all the efforts of the Marcos II regime to douse the ember of the revolutionary struggle and wipe off in the hearts and minds of the Filipino people the callousness of the fascist dictatorship of […]

Rebolusyonaryong paglaban ng mga Mindoreño sa diktadura, inspirasyon para labanan ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | Ma. Patricia Andal | Spokesperson |

Mahal kong mga kababayan, Sa Setyembre 21, ginugunita ng bansa ang 50 taon mula nang ipinataw ang Martial Law (ML) ng pasistang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Markahan din natin ang taon na ito ng panunumbalik sa kapangyarihan ng mga Marcos na isang trahedya para sa sambayanang Pilipino. Pero hindi dapat mawalan ng pag-asa […]

Pagliyabin ang rebolusyonaryong pakikibaka ng masang Ilokano laban sa martial law! Durugin ang tiranya ng rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayong araw, Setyembre 21 ang ika-50 taon ng pagdeklara ni Ferdinand Marcos Sr. sa madugong Martial Law noong 1972. Taliwas sa lahat ng pagsisikap ng rehimen Marcos Jr. na buhusan ang baga ng rebolusyonaryong pakikibaka at burahin sa isip at damdamin ng mamamayang Pilipino ang hapdi ng karahasan ng pasistang diktadura ng kanilang patriarko, lalong […]

Pagil-ayaben ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili nga Ilokano laban iti martial law! Rebbeken ti tiranya ti rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita a nga aldaw, Setyembre 21, ti maika-50 a tawen ti panangideklara ni Ferdinand Marcos Sr. iti nadara a Martial Law idi 1972. Kaniwas iti amin a panagpinget ti rehimen Marcos Jr. a sebseban ti beggang ti rebolusyonaryo a dangadang ken buraen iti puso ken panunot ti umili a Pilipino ti saem ti kinarangggas ti […]

Tama na ang isang Marcos! Never Again to Martial Law!
September 21, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Quezon (Apolonio Mendoza Command) | Cleo del Mundo | Spokesperson |

Hindi karaniwan ang paggunita ng sambayanang Pilipino sa deklarasyon ng Batas Militar ngayong buwan ng Setyembre. Dahil, una ay ika-50 taon na ito nang ibaba ng diktador na Marcos Sr ang paghaharing militar sa bansa, at ikalawa ay nakabalik silang muli sa Malacañang sa katauhan ni Bongbong Marcos. Parang mapait na biro ang nangyari, subalit […]