Datos | Nanlaban: Kampanya ng estilong-tokhang na pangmamasaker at pamamaslang ng berdugong PNP

Download the issue here
Pilipino: PDF

Datos | Nanlaban: Kampanya ng estilong-tokhang na pangmamasaker at pamamaslang ng berdugong PNP