Archive of Publications

Pulang Silangan | June 18, 2024
June 18, 2024

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Baringkuas | 2nd Quarter 2024
June 17, 2024

Ang Baringkuas ay ang upisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong kilusan sa Cagayan Valley. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon ng Cagayan Valley kada tatlong buwan.

Updates Philippines | June 15, 2024
June 15, 2024

UPDATES Philippines is a fortnightly publication of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang Paghimakas Special Issue | June 2024
June 06, 2024

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Updates Philippines | May 31, 2024
May 31, 2024

UPDATES Philippines is a fortnightly publication of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Bigwas | May 29, 2024
May 29, 2024

BIGWAS | Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Agham Bayan | April 2024
May 20, 2024

Agham Bayan is published by the Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) for the purpose of raising the political and social consciousness of Filipino scientists and technologists regarding the issues and problems affecting Philippine science and society. It is committed to the promotion and use of science in the service of the Filipino nation and people. It espouses the cause of national freedom and democracy.

Updates Philippines | May 15, 2024
May 15, 2024

UPDATES Philippines is a fortnightly publication of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Liberation | Series 2024, Number 2
April 30, 2024

Liberation is the official publication of the National Democratic Front of the Philippines.

Isang Sulyap sa Buhay UG
April 30, 2024 |

  (Si Emilio Jay ay dating staff ng Kalayaan, opisyal na pahayagan ng Kabataang Makabayan, noong maagang bahagi ng dekada 80, panahon pa ng diktadurang Marcos Sr. Pinagbigyan niya ang hiling ng Liberation na isulat ang personal niyang karanasan sa paglalabas ng publikasyon at buhay UG nila bilang isa sa manunulat noon ng Kalayaan. Bahagi […]