Archive of Anniversary Statements

Palagablabin at ikalat ang apoy ng digmang bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya
March 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Mahigpit na pagsaludo at pinakamilitanteng rebolusyonaryong pagbati ang ibinibigay ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan kasabay ng pagdiriwang natin ngayong araw sa masayang okasyon ng ika-54 anibersaryo ng tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino. Ipagbunyi natin ang mga nagawa at tagumpay na […]

Stir up and spread the flames of the people’s war for national freedom and democracy
March 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) gives its firmest salute and extends its most militant revolutionary greetings to the Red commanders and fighters of the New People’s Army as we celebrate today the joyous occasion of the 54th anniversary of the genuine army of the Filipino people. Let us exalt […]

Konsolidahon ug dugang palig-onon ang Partido! Pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Marcos! Kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
December 26, 2022

Gipaabot sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang kadre sa Partido, mga rebolusyonaryong pwersa, higala ug kaalyado sa Partido, sa okasyon sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Partido sa teoretikanhong basehan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Atong saulugon karong adlawa ang dagkung mga kalampusan sa Partido sa […]

Determinadong ipaasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan! Saluduhan ang Partido sa pagpangulo sa gubat sa katawhan!
January 04, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Karong adlawa, tibuok kalipay ug kadasig natong isaulog ang ika-53 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas. Angayang mahimong mabulukon ang pagdumdom sa maong okasyon dinhi sa atong rehiyon tungod kay mas nasubhan kita karong tuiga diha sa kinabuhi’g kamatayon nga pakigbisog. Sa susamang higayon, ato usab ihatag ang pinakataas nga pagsaludo […]

Determinadong isulong ang demokratikong rebolusyong bayan! Pagpugayan ang Partido sa pamumuno sa digmang bayan!
January 04, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Ngayong araw, buong galak at sigla nating ipagdiwang ang ika-53 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nararapat lamang na maging makulay ang paggunita sa ating rehiyon sa okasyong ito dahil higit tayong napanday sa buhay at kamatayang pakikibaka ngayong taon. Kasabay nito, ibigay din natin ang pinakamataas na pagpupugay sa Partido dahil […]

Ika-53 anibersaryo ng CPP, ipinagdiwang ng MGC-NPA-ST sa gitna ng pinatinding atake ng AFP-PNP
January 04, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Sa gitna ng nagpapatuloy at pinatinding atake ng AFP-PNP sa Timog Katagalugan, ipinagdiwang ng mga yunit ng New People’s Army (NPA) sa ilalim ng Melito Glor Command (MGC) ang ika-53 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa ilalim ng temang “Magpunyagi, Lumaban at Magtagumpay!”. Hindi naging balakid ang masinsing pakat ng kaaway sa […]

Pula nga saludo sa ika-53 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines! I-asdang ang maluntarong gubat sa katawhan! Kabatan-onan, sampa na sa New People's Army!
January 02, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Kabataang Makabayan-Southern Mindanao | Karina Magtanggol | Spokesperson |

  Ika-26 sa Disyembre tuig 1968, natukod og usab ang Communist Party of the Philippines (CPP), o Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nga ginagiyahan sa teoryang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) alang sa pag-analisa sa konkretong kahimtang sa nasod, ug pagpraktika sa mga teorya ug ideya sa ginalunsad na rebolusyon. 53 ka tuig na ang milabay apan nagapadayon […]

Kinutlo nga mga pulong gikan sa pamahayag sa Komite Sentral sa PKP sa ika-53 anibersaryo sa Partido
December 29, 2021

DOWNLOAD PDF: Pilipino | Iloco | Hiligaynon | Bisaya Pasiuna ug sumada: Uban ang proletaryado ug katawhang Pilipino, malipayon ug adunay militansyang gisaulog karong adlawa sa Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo sa pagkatukod niini. Ginaparangalan nato karong adlawa ang tanang bayani ug martir sa rebolusyong Pilipino kansang misakripisyo sa ilang kinabuhi aron makab-ot […]

Magpunyaging ibayong isulong ang rebolusyon sa norte!
December 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee | CPP Cagayan Provincial Committee |

Opisyal na pahayag ng Komiteng Probinsya ng Cagayan sa ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas Ipinapaabot ng Komiteng Probinsya ng Cagayan ang taas-kamaong pagbati sa lahat ng kadre at kasapi ng PKP sa lalawigan, sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Henry Abraham Command at Danilo Ben Command, sa lahat ng mga […]

Magpunyagi at makibaka, gapiin si Duterte at ang terorismo ng estado!
December 28, 2021 | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

TAAS-KAMAONG PAGPUPUNYAGI AT PAKIKIISA ANG IPINAAABOT NG KABATAAN MAKABAYAN LAGUNA SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SA KANILANG IKA-LIMANGPU’T TATLONG TAONG ANIBERSARYO! Ang sambayanan at ang Kabataang Makabayan (KM) mula sa Laguna ay nagbubunyi sa walang tigil na pakikibaka ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng mga balangay nito sa iba’t ibang panig ng bansa. […]