Archive of Video

(Video) Sa madaling salita
May 21, 2023
NPA-Central Panay 21 Gun Salute For Ka Benito And Ka Wilma
May 08, 2023 |

NPA-Central Panay (Jose Percival Estocada Jr Command) pays tribute to Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria, CPP Central Committee leaders.

Mula sa Melito Glor Command-NPA-Southern Tagalog: Sumapi sa NPA!
April 30, 2023 |

Disiotso taong gulang ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkod sa bayan? Handa ka bang lumahok sa digmang bayan? Sumapi na sa NPA! Click here to download the video.

Flag Raising #NPA54
April 30, 2023 |

Sumada ng mga panrehiyong pagdiriwang sa Timog Katagalugan, sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan. Mabuhay ang NPA! Click here to download the video.

NPA Southern Panay (Napoleon Tumagtang Command) NDFP 50th Anniversary Celebration
April 24, 2023 |

Pagpaparangal ng NPA-Southern Panay Front kina Kasamang Benito Tiamzon at Kasamang Wilma Austria-Tiamzon at pagdiriwang sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines.

Sine Proletaryo: Highest tribute to Ka Laan and Ka Bagong-tao
April 24, 2023 |

Pinakamataas na pagpupugay kina Kasamang Laan at Kasamang Bagong-tao!

NPA-Central Luzon tribute to Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria
April 24, 2023 |

“Inilaan nila ang kanilang buong buhay sa paglilingkod sa masang inaapi at pinagsasamantalahan at iniukol ang lahat ng kakayahan at talino para sa pagsulong ng hangarin para sa pambansang kalayaan at demokrasya, sosyalismo at komunismo.”

Pinakamataas na pagpupugay kina Kasamang Laan at Kasamang Bagong-tao!

NPA-Ilocos-Cordillera Regional Command: Tupdin ang ‘yong pangarap, sampa na sa NPA!
March 14, 2023 |

Red fighters of the New People’s Army in the Ilocos-Cordillera Region share their dreams and how they fulfilled them by joining the Red army.

NPA-Agusan del Sur Tres-Otso Video
March 03, 2023 |

Download here.

Ang Bayan January 21, 2023 Editorial Video
January 21, 2023

Download the video: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rbHmVaFbVOI ProtonDrive: https://drive.proton.me/urls/YRB74QHFJ0#XCmZC25ejANs archive.org: https://archive.org/download/movies-ang-bayan-january-21-2023-editorial-video/20230121pi_editorial-video.mp4 via torrent: https://archive.org/download/movies-ang-bayan-january-21-2023-editorial-video/movies-ang-bayan-january-21-2023-editorial-video_archive.torrent