Archive of Video

Ang Bayan January 21, 2023 Editorial Video
January 21, 2023

Download the video: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rbHmVaFbVOI ProtonDrive: https://drive.proton.me/urls/YRB74QHFJ0#XCmZC25ejANs archive.org: https://archive.org/download/movies-ang-bayan-january-21-2023-editorial-video/20230121pi_editorial-video.mp4 via torrent: https://archive.org/download/movies-ang-bayan-january-21-2023-editorial-video/movies-ang-bayan-january-21-2023-editorial-video_archive.torrent

Dagundong ng Bikol: Ika-54 na anibersaryo ng PKP at pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison
January 20, 2023 |

Download here.

Ang Bayan Video: Ibasura ang SIM Card Registration!
January 19, 2023

Download here.

Ang Bayan January 7, 2023 Editorial Video
January 07, 2023

Download here: Pilipino | Bisaya

21-Gun Salute of New People’s Army units for Comrade Jose Maria Sison
December 26, 2022 |

Pulang saludo Kasamang Jose Maria Sison!

Ang Kalihukan: Parangal ng Rebolusyonaryong kilusan sa NCMR kay Ka Joma
December 21, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa sa North Central Mindanao. Inilalathala ng National Democratic Front-NCMR.

What’s inside the NPA’s bag?
September 29, 2021 |

New People’s Army Negros Island Regional Operational Command Spokesperson takes on a challenge and shares what’s inside a Red fighter’s bag. Watch it here!

DAGLI | Bakit mabibigo ang AFP na gapiin ang BHB sa NCMR?
August 13, 2021 |
VIDEO | Ang Bayan June 21, 2021 Headlines
June 21, 2021
VIDEO | Editoryal: Papanagutin si Duterte sa madudugong krimen sa bayan
June 21, 2021