Downloads

Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

AB can be downloaded in either PDF (Acrobat), EPUB (for Ebook readers) or mobi (Kindle) formats. Articles can also be read online.

Ang Bayan September 21, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon

Ang Bayan September 07, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya


Pagtutuwid sa isyu Tomo LIII Blg. 17, Setyembre 7, 2022

Sa pahina 3, artikulo na “Anak at manugang ni Ka Oris, pinatay ng AFP,” ang tunay na pangalan ni Angie Polandres Salinas, asawa ni Vincent Madlos, ay Glorivic Campos Belandres. And impormasyong ito ay alinsunod sa pahayag ni Ka Maria Malaya, tagapagsalita ng NDF-NEMR na may petsang Setyembre 6, 2022. (Natanggap ng patnugutan ang pahayag sa gabi ng Setyembre 7.)

Ang Bayan September 01, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF

Read here: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon

Ang Bayan August 21, 2022 issue

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Ang Bayan August 10, 2022 issue

 

Download here
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: English | Bisaya | Pilipino | Hiligaynon

Ang Bayan August 07, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English | Hiligaynon

Mga pagtutuwid sa isyu Tomo LIII Blg. 13, Agosto 7, 2022

  1. Sa pahina 3, artikulong “Buntis, 2 bata at 3 magsasaka, pinaslang ng militar,” parapo 5, si Maximino (hindi Maximo) Digno ay pinatay sa Barangay Cahil, Calaca. Ang walang patumanggang pamamaril ay hiwalay na insidenteng naganap sa Barangay Malapad sa Lobo.
  2. Sa pahina 8, “Sa madaling salita,” ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas ay natuklasan noong Hulyo 29, hindi Hunyo.
  3. Sa pahina 10, sa artikulong “Kasuklam-suklam na tubo ng mga kumpanya ng langis,” parapo 3, ang pangungusap na “Ang walang-kapantay na paglobo ng kinakamal na tubo ng mga monopolyong kumpanya sa langis ay hindi dulot ng kakulangan ng suplay sa pamilihan.” ay dapat “Ang walang-kapantay na pagtaas ng presyo ng langis ay hindi dulot ng kakulangan ng suplay sa pamilihan.”
Ang Bayan July 21, 2022 issue

 

Download here
Pilipino; PDF EPUB MOBI
Video: Editorial
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English | Hiligaynon

Ang Bayan July 16, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF
English: PDF

Read in: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | English

Ang Bayan July 07, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Hiligaynon | Bisaya

Ang Bayan June 21, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Hiligaynon | English | Bisaya