Mula sa Melito Glor Command-NPA-Southern Tagalog: Sumapi sa NPA!

,

Disiotso taong gulang ka na ba?
Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan?
Handa ka bang maglingkod sa bayan?
Handa ka bang lumahok sa digmang bayan?

Sumapi na sa NPA!

Click here to download the video.

Mula sa Melito Glor Command-NPA-Southern Tagalog: Sumapi sa NPA!