2 sugatang Pulang mandirigma, pinatay ng militar imbes gamutin

Labag sa internasyunal na makataong batas ang pagpatay ng mga sundalo ng 62nd IB sa dalawang sugatang Pulang mandirigma sa Sityo Binataan, Quinten Remo, Moises Padilla noong Nobyembre 28. Nasugatan sina Mario Baldusa (Ka Jekoy) at Janhel Sarsa (Ka Jorge) sa isang engkwentro umaga ng araw na iyon.

Imbes lapatan ng paunang lunas, alamin ang pagkakakilanlan, at ideklarang bihag ng digma, gaya ng isinasaad sa mga internasyunal na makataong batas, tuluyang pinatay ng 62nd IB ang dalawa.

Kinilala ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros ang kabayanihan ng dalawa. Si Ka Jekoy ay mula sa Sityo Yuring, Barangay Bulwang, Hinobaan at si Ka Jorge ay mula sa Sityo Lower Moog, Barangay Planas, Guihulngan City.

“Ang katapangang ipinakita nina Ka Jekoy at Ka Jorge laban sa kaaway ang tunay na ginintuang katangian ng isang rebolusyonaryong Pulang mandirigma ng bayan,” pahayag ng BHB-Central Negros.

Matapos ang engkwentro, ibinaling ng mga sundalo sa mga sibilyan sa naturang komundiad ang kanilang pasistang bangis. Arbitraryong inaresto ng mga sundalo ang mga residenteng si Wilben Callura at Juliet Callura. Ikinulong ang dalawa sa Magallong PNP station. Kasabay nito, inistraping ng tropa ng militar ang bahay ni Virgie Perolino, Roberto Gario at Jorenda Callura sa parehong sityo. Ninanakaw din ang kanilang mga manok at kinatay ang alagang baboy.

Dahil sa pasistang paninibasib ng militar, lumikas ang 800 magsasaka mula sa sityo Oway-uway, Binataan at iba pang kalapit na komunidad.

Bago nito, niransak ng mga sundalo ng 62nd IB at 33rd DRC ang kabahayan sa Sityo Ngalan, Barangay Quinten Remo noong Nobyembre 25. Sapilitang pinasok at hinalughog ang bahay nina Zaldy Jimenez, Richard Jimenez, Robert Jimenez, Cardo Juanites at Sernel Juanites. Namalagi sa naturang mga bahay ang mga sundalo mula Nobyembre 25 hanggang 28.

Dagdag sina Ka Jekoy at Ka Jorge sa higit 100 rebolusyonaryo at sibilyang wala sa katayuang lumaban na sadyang pinaslang ng militar mula 2017 hanggang sa kasalukuyan. Taliwas ang pagpatay sa kanila sa mga tuntunin ng modernong pakikidigma at sa mga proteksyong taglay ng mga indibidwal — kombatant, di kombatant at sibilyan — sa ilalim ng CAHRIHL at mga Generva Conventions.

AB: 2 sugatang Pulang mandirigma, pinatay ng militar imbes gamutin