2 sundalo ng 10th ID, napatay sa armadong aksyon ng BHB sa Bukidnon

Iniulat ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bukidnon ngayong araw ang mga armadong aksyon na inilunsad ng mga yunit nito sa prubinsya noong Setyembre. Pinatamaan ng armadong aksyon ang mga yunit ng 10th ID.

Inisnayp ng mga Pulang mandirigma ang tropa ng 48th IB na nagbabantay sa isang tsekpoynt sa Barangay Cawayan sa Quezon, Bukidnon noong Setyembre 13. Isang sundalo ang natamaan at agad na namatay.

Naiulat ng mga residente ang paulit-ulit na pag-ipit at pagkontrol ng mga naturang sundalo sa kanilang mga produktong iniluluwas at ipinapasok sa kanilang barangay. Kaya ganoon na lamang ang tuwa ng masa sa pagpatama sa kanila ng BHB.

Samantala noong Setyembre 10, nakasagupa ng BHB-Bukidnon ang nag-ooperasyong tropa ng 89th IB sa Sityo Logdeck 6, Barangay Linabo, Quezon. Isang sundalo ang kumpirmadong patay at isa ang nasugatan ayon sa mga residente sa lugar na pinangyarihan ng engkwento. Ligtas na nakaatras ang yunit ng BHB.

Idinagdag din sa ulat na ang parehong yunit na ito ang nakasagupa ng BHB noon pang Hunyo 11 ng umaga sa Barangay Sacramento Valley sa bayan ng San Fernando na nagresulta sa pagkamatay ng isang sundalo at pagkasugat ng tatlo pa.

AB: 2 sundalo ng 10th ID, napatay sa armadong aksyon ng BHB sa Bukidnon