2 tropa ng 62nd IB, patay sa opensiba ng BHB

Naglunsad ng magkasunod na operasyong haras at isnayp ang isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros laban sa tropa ng 62nd IB sa Barangay Trinidad, Guihulngan City noong Lunes, Nobyembre 21, ng hapon. Dalawang tropa ng 62nd IB ang napatay at isa ang nasugatan. Ayon sa BHB, pagbibigay hustisya ito sa mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao ng 62nd IB.

Umaga ng araw na iyon, pinatay ng 62nd IB ang isang magsasaka sa Sityo Columbia sa parehong barangay. Kinilala ang biktima na si Victor Baldonado at napag-alamang pinatay siya sa harap ng kanyang asawa at mga anak.

Naganap ang unang opensiba bandang alas-4:10 ng hapon sa Sityo Tuko nang paputukan ng hukbong bayan ang isang platun ng 62nd IB. Sinundan ito ng pag-isnayp ng isa pang yunit sa isa pang platun ng 62nd IB sa parehong sityo bandang alas-4:30 ng hapon.

Bago nito, pinatawan ng parusang kamatayan ang espiya ng militar na si Jovanie Omboy sa Sityo Haroy, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental noong Nobyembre 20. Bahagi si Omboy ng lambat paniktik ng militar at regular na nag-uulat sa Barangay Montilla Army Patrol Base.

Makailang-ulit nang kinausap at binigyang-babala ng yunit ng hukbong bayan si Omboy ngunit nagpatuloy sa kanyang kontra-rebolusyonaryong aktibidad.

Nakapaglunsad na ng anim na armadong aksyon ang BHB-Central Negros ngayong buwan. Napaslang sa mga operasyong ito ang hindi bababa sa limang pasistang tropang militar.

AB: 2 tropa ng 62nd IB, patay sa opensiba ng BHB