2 tropa ng AFP sa Abra, napatay sa mga engkwentro laban sa BHB

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Dalawang pasistang tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang napatay sa dalawang magkahiwalay na engkwentro sa pagitan ng mga yunit nito at mga yunit ng Bagong Hubkbong Bayan (BHB)-Abra (Agustin Begnalen Command) noong huling linggo ng Pebrero.

Noong Pebrero 23, aktibong nagdepensa ang BHB-Abra laban sa nag-ooperasyong tropa ng 50th IB sa pagitan ng Barangay Naguilian, Sallapadan at Barangay Abang, Bucay. Isang sundalo ang napatay sa labanan.

Noong Pebrero 27, nakasagupa din ng BHB ang yunit ng 24th IB na nasa pagitan ng Barangay Bazar at Ud-uddiao, Sallapadan. Napaslang sa labanang ito ang isang sundalo.

Itinago ng mga sundalo sa parehong insidente ang kaswalti sa kanilang hanay. Malaon nang inirereklamo ng mga taga-Abra ang walang tigil na mga operasyong kombat ng AFP sa kanilang lugar na labis na nakapipinsala sa kanilang buhay at kabuhayan.

AB: 2 tropa ng AFP sa Abra, napatay sa mga engkwentro laban sa BHB