22 sundalo ng 37th IB, napatay sa mga opensiba ng BHB-Sultan Kudarat

Hindi bababa sa 22 sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang napatay sa mga taktikal na opensiba ng inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa kampanya ng pagkontra sa mahigit dalawang buwan nang laking dibisyong operasyon ng 6th ID mula pa noong Hunyo 15. Pinakilos sa naturang focus military operation ang 37th IB, 57th IB, 7th IB at mga tropa ng Special Forces Battalion.

Ayon sa ulat ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Sultan Kudarat, ang 22 sundalong napatay ay kabilang sa 37th IB. Hindi rin bababa sa 18 ang nasugatan sa naturang mga taktikal na opensiba ng BHB mula Hunyo 17 hanggang Hulyo 26. Isinagawa ang apat na taktikal na opensiba sa bayan ng Kalamansig, Sultan Kudarat.

Noong Hunyo 17, pinaputukan ng BHB-Sultan Kudarat ang isang kolum ng 37th IB sa Sityo 30, Barangay Hinalaan. Sa kasunod na araw, pinaputukan ng mga Pulang mandirigma ang isa pang yunit ng 37th IB sa bulubunduking bahagi ng parehong barangay. Lima ang kabuuang bilang ng napatay na sundalo ng 37th IB habang walo ang nasugatan sa magkasunod na opensibang aksyon.

Inambus naman ng BHB ang nag-ooperasyong yunit ng 37th IB sa Barangay Datu Wasay noong Hunyo 19. Nasa 15 minuto lamang ang itinagal nang pag-atake ng mga Pulang mandirigma ngunit dahil sa takot at pagkataranta ay aabot sa dalawang oras na nagpaputok ang pinatamaang mga sundalo ng 37th IB. Sa nakalap na ulat, hindi bababa sa pitong sundalo ang napatay at 10 ang nasugatan.

Noong Hulyo 9, nagsagawa ng operasyong haras ang mga Pulang mandirigma laban sa tatlong kolum ng mga sundalong nag-ooperasyon sa Sityo Sorong, Barangay Hinalaan. Bilang ganting salakay ng takot na takot na mga sundalo, kung saan-saan nagpaputok ang mga ito nang aabot sa tatlong oras. Hindi rin bababa sa 17 bala ng kanyon ang pinakawalan ng AFP.

Sa ulat ng mga residente, tinatayang hindi bababa sa 10 ang napatay mula sa 37th IB. Ang mga bangkay ng sundalo ay dinala sa sentro ng barangay kung saan nakahimpil ang nag-ooperasyong tropa ng 37th IB. Ayon pa sa ulat, itinago ng yunit na nagkaroon ng mis-engkwentro sa kanilang hanay sa kasagsagan ng putukan na nagdulot ng pagkatamay ng sarili nilang mga tropa.

Para kontrolin ang impormasyon at maghasik ng takot, hindi nila pinalabas ang mga residente sa tatlong komunidad at hinamlet ang mga ito. Labis na naapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar.

Samantala, binigo ng BHB ang tangkang reyd ng mga sundalo sa temporaryong kampo nito sa Barangay Batang-Baglas, Palimbang noong Hunyo 26. Nagawang makapagmaniobra ng mga Pulang mandirigma at makapaghatid ng pinsala sa umaatakeng kaaway. Hindi bababa sa pitong sundalo ang napatay at 10 ang nasugatan. Samantala, walong mandirigma ng BHB ang nagtamo ng minor na mga sugat sa insidente.

AB: 22 sundalo ng 37th IB, napatay sa mga opensiba ng BHB-Sultan Kudarat