5 sundalo ng 96th IB, napatay sa kontra-atake ng BHB-Masbate

Hindi bababa sa limang umaatakeng sundalo ng 96th IB ang napatay habang tatlo ang nasugatan sa kontra-atake ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate sa Sityo Macabuhay, Barangay Dorongan, San Jacinto sa isla ng Ticao, Masbate noong Disyembre 1. Para salagin ang umaatakeng yunit ng 96th IB, nagpasabog ng command-detonated explosive ang mga Pulang mandirigma. Samantala, ligtas na nakamaniobra ang yunit ng BHB-Masbate.

Ilang araw matapos ang engkwentro, nanawagan si Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng BHB-Masbate, sa mga ordinaryong kawal ng militar at pulis na tumiwalag na sa pinagsisilbihang institusyon. Aniya, “ipinapain kayo ng inyong mga upisyal sa imposibleng ambisyon na durugin ang armadong paglaban ng mamamayan.”

Idiniin niya rin na malinaw na ang pinagsisilbihan ng mga katulad nilang sundalo ng AFP ay ang reaksyunaryong estado at umaakto bilang mga mamamatay-tao at taksil ng kapwa anakpawis kapalit ng mataas na sahod. “Wala kayong intensyong pagsilbihan ang sambayanan at hindi handang mamatay para rito,” aniya.

Lubhang taliwas naman ito sa paninindigan ng mga Pulang mandirigma, ayon sa kanya. “Nasa puso ng bawat mandirigma ng BHB ang pangangailangang magsakripisyo at makidigma para maisulong ang mga demokratikong hangarin ng mamamayan. Batid nila ang reyalidad ng digma at handang mag-alay ng buhay para sa pangkalahatang pagtatagumpay ng digmang bayan,” paliwanag ni Ka Luz.

Matapos ang naturang engkwentro, nanawagan ang BHB-Masbate sa lahat ng mga yunit nito “na panatilihing mataas ang kamulatang militar at diwang gerilya” laluna sa harap ng nalalapit na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Karaniwang pinaiigting ng militar ang kanilang operasyong militar sa buwan ng Disyembre para makahabol sa “accomplishment report” bago matapos ang taon. Aniya, “manatiling mapagbantay sa mga patraydor na kilos ng kaaway.”

AB: 5 sundalo ng 96th IB, napatay sa kontra-atake ng BHB-Masbate