Ahenteng militar sa likod ng 8 EJK sa Negros, inambus

Nakamtan ng mga kaanak ng walong sibilyan at hors de combat ang paunang hustisya sa pag-ambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros sa aktibong ahenteng militar. Inambus ng isang yunit ng BHB si Jomarie Benitez sa Sityo Inarawis, Barangay Quinten Remo, Moises Padilla, Negros Occidental nitong Agosto 5.

Ayon kay Ka JB Regalado, tagapagsalita ng BHB-Central Negros, direktang imbwelto si Benitez sa tatlong operasyong militar sa Moises Padilla kung saan walong indibidwal ang sadyang pinaslang, labag sa internasyunal na makataong batas sa pangangalaga ng mga sibilyan at mga wala sa katayuang lumaban. Sa mga ito, nagsilbi siyang pangunahing ahenteng paniktik ng 62nd IB at giya para tuntunin na mga lokasyon ng mga biktima.

Kabilang sa mga kaso ng pamamaslang na kinasangkutan ni Benitez ang sumusunod:

1. Walang pakundangang pagpatay sa magsasakang si Jose “Jojo” Albores Jr sa Sityo Upper Tiyos, Barangay Quintin Remo. Binaril si Albores Jr sa kanyang bahay nang madaling araw noong Abril 18. Nasaksihan ng asawa at maliliit pang anak ang brutal na pagpaslang.

2. Pagmasaker sa mag-asawang Ramirez, isa pang magsasaka at dalawang hors de combat na Pulang mandirigma noong Mayo 20. Nilusob ng 62nd IB ang bahay ng pamilyang Ramirez sa Sityo Napiluan, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla. Pinaulanan nila ito ng bala dahilan para masugatan ang nagpapahingang Pulang mandirigma na si Alvin Bayno o Ka Dagger. Imbes na lapatan ng paunang lunas, tinuluyan siyang patayin.

Pinatay din ng mga berdugo ang sibilyang mag-asawang sina Evelyn Meren at Julieven Ramirez na may-ari ng bahay na tinutuluyan ni Bayno. Nasugatan sa walang-patumanggang pamamaril ang magsasakang si Ruben Obidas na residente ng parehong sityo. Imbes na gamutin, pinatay din siya ng mga sundalo. Sa parehong operasyon, pinatay din nila ang mandirigmang si Julwar “Ka Ryan” Lobiano.

3. Sadyang pagpatay sa sugatang Pulang mandirigma na si Marvic Ebarle (Ka Bryan), at sibilyang si Romy Catasio sa Sityo Balunggay, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental noong Hulyo 20.

Si Ebarle ay nagpapagaling sa mga sugat na natamo niya sa isang kontra-opensiba noong Hunyo 13. Pansamantala siya noong nakatuloy sa bahay ni Catasio sa Sityo Inarawis, Barangay Quintin Remo.

AB: Ahenteng militar sa likod ng 8 EJK sa Negros, inambus