Bagsak na grado, ibinigay ng mga migrante kay Marcos

Bagsak na grado, at sa gayon ay kailangang patalsikin si Ferdinand Marcos Jr sa pwesto para sa kanyang mga krimen laban sa mga migrante. Ito ang pahayag ng grupong Migrante International para sa unang taon ng panunungkulan ng anak ng diktador.

Kabilang sa kanyang mga krimen ang sumusunod: bigong paglikha ng mga lokal na trabaho, kawalang-aksyon sa kagyat na mga usapin ng mga migrante, pagsupil sa mga aktibistang migrante, panghuhuthot sa pinaghirapang kita ng mga migrante at panloloko kaugnay sa tunay na nagagawa ng kanyang adminisrasyon.

Sa unang State of the Nation Address pa lamang ni Marcos noong nakaraang taon, malinaw nang itutulak niya ang patakaran sa labor export, ayon sa grupo. Tuluy-tuloy na inilalako ng Department of Migrant Workers ang mura at kiming paggawang Pilipino sa iba’t ibang bansa.

Habang walang kyeme ito sa pagbebenta ng lakas ng manggagawang Pilipino, wala naman itong ginawa para protektahan ang kanilang mga karapatan at kagalingan sa ibang bansa. “(B)igo ang rehimen na protektahan ang mga OFWs sa Kuwait, kung saan pinatay si Jullebee Ranara noong Enero,” anito. Si Ranara ang pang-apat na Pilipino na pinatay sa bansa mula 2018.

Bigo rin itong ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipinong marino para sa katiyakan sa trabaho at ang kanilang mga tagumpay sa mga ipinaglalabang kaso. Inutil din ito sa pagpapalaya sa biktima ng human trafficking na si Mary Jane Veloso na 13 taon nang nakakulong sa Indonesia.

Ang mga migranteng bumabatikos sa rehimen sa mga kapalpakan nito ay ginagawang target ng red-tagging, ayon sa Migrante. Gayundin, patuloy na ninanakawan ng rehimen ang mga migrante sa kanilang sahod at sweldo sa anyo ng patong-patong na singil ng mga ahensya nito.

AB: Bagsak na grado, ibinigay ng mga migrante kay Marcos