Bahay ng nagreklamong kapitan ng barangay, niratrat ng sundalo

Pinaulanan ng bala ng dalawang sundalo ng 31st IB ang bahay ng Punong Barangay na si Erwin Vista sa Barangay Alin, Donsol, Sorsogon noong Agosto 4. Ganti ito ng mga sundalo matapos magreklamo ang kapitan sa pagkakampo ng mga sundalo, pagkakalat ng basura at pag-iwan ng dumi sa banyo ng evacuation center ng barangay.

Sa ulat mismo ng mga residente, nasaksihan nila na ang nagpaulan ng bala sa bahay ng kapitan ay umuwi sa detatsment ng militar sa Barangay Pangpang sakay ng motorsiklo matapos ang pangyayari.

Ilang araw bago ang insidente, nagreklamo si Vista sa kumander ng 31st IB sa detatsment nito sa Barangay Pangpang.

Ang naturang yunit ng 31st IB ay ilang araw nang nagkakampo sa sentro ng barangay habang naglulunsad ng tinaguriang “Retooled Community Support Program” (RCSP) sa Barangay Alin at ibang karatig na lugar.

Labag sa internasyunal na makataong batas ang pagkakampo ng militar sa sentro ng barangay at populasyon. Nilabag nito ang Ika-4 na Bahagi, Artikulo 12 ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL): “Ang sibilyang populasyon ay may karapatang mapangalagaan laban sa mga risgo at bantang nagmumula sa pag-iral ng mga kampo militar sa mga sentrong urban at iba pang matataong lugar.”

Sa Barangay Tongdol, gumawa ng drama ang isa pang yunit ng 31st IB noong Agosto 5. Sinermonan ng mga sundalo ang punong barangay sa Tongdol dahil sa diumano’y nakatagong mga armas sa kanilang barangay. Liban dito, binantaan din siya na mananagot kapag may makuhang armas sa komunidad. Kasunod nito, inutusan ng mga sundalo ang ilang tanod na maghukay sa itinuro nilang lugar para kunin ang isang ripleng M14 at mga bala na mga sundalo din ang nagtago.

Noong Hulyo, sapilitang tinipon ng mga sundalo ang mahigit 30 sibilyan mula sa mga barangay ng De Vera, Baras at Alin sa Donsol at muli na namang pinasumpa bilang mga “surenderi”. Ayon sa mga residente, una na silang pinasumpa noong Oktubre 2021, kasabay ng pangakong tulong para sa kabuhayan at pangkaunlarang proyekto sa kanilang barangay.

AB: Bahay ng nagreklamong kapitan ng barangay, niratrat ng sundalo