Balik-tanaw sa Kasaysayan: Labanan sa Dien Bien Phu, Vietnam (maliit at mahinang bansa laban sa malaki’t makapangyarihang bansa)

Sa loob ng 55 araw may, 67 taon nang nakalipas, tinalo ng isang maliit at mahinang bansang Vietnam ang isang malaki at makapangyarihang imperyalistang France sa Dien Bien Phu noong Mayo 7, 1954. Bunsod ng kanyang pagkatalo, umatras ang France sa mga kolonya nito sa Indochina (na sumasakop noon sa Vietnam, Laos at Cambodia).

Ang Labanan sa Dien Bien Phu ay rurok ng Kampanyang Taglagas-Tagsibol (1953-1954) laban sa patuloy na pananakop ng imperyalistang French Union (tawag noon sa France) sa Indochina. Isang mapagpasyang labanan ito para durugin ang “Navarre Plan” na niluto sa Paris at Washington (80% gastos at materyal pandigma ay sinakbat ng US).

Ang Dien Bien Phu ay isang paliparan sa isang lambak sa kanlurang hilagang Vietnam kung saan ginawang muog ng French Union Far East Expeditionary Corps. Mula dito pakay ng mga French na putulin ang linya ng suplay mula sa Laos at pwersahin ang hukbong bayan ng Vietnam sa isang komprontasyon hanggang sa madurog ito.

Sa patnubay ng Marxismo-Leninismo at direktiba ng Komiteng Sentral ng Partido Komunista ng Vietnam, masusing pinag-aralan nina Gen. Vo Nguyen Giap, kumander ng Vietnam People’s Liberation Army (VPLA) ang balanse ng mga pwersa, mga kalakasan at kahinaan ng kalagayang ito. Nang magsimula ang Tagsibol ng 1954, hinakot ng hukbong bayan at ng libu-libong mamamayang Vietnamese (80,000) ang mabibigat na armamento kabilang ang mga anti-aircraft gun sa mahihirap at matatarik na bundok, madudulas na sapa at ilog. Gumawa sila ng mga tunnel sa kabundukan at doon inilagay ang kanilang mga kanyong nakadungaw sa kampo ng Dien Bien Phu.

Sinimulan ng VPLA ang pag-atake sa Dien Bien Phu noong Marso 13 at nagtagumpay sila noong Mayo 7, 1954. Susi sa kanilang tagumpay, ani Gen. Giap, ang “mahigpit na pagsunod sa pundamental na prinsipyo ng kondukta ng isang rebolusyonaryong digma: umatake para manalo, umatake lamang kung tiyak ang tagumpay; kung hindi mo matitiyak, huwag kang umatake.”

Nagtamo ang kaaway ng 2,293 kaswalti, 1,729 ang nawawala, at nabihag ang 11,721. Nawasak ang kanilang 62 eroplano, 10 tangke at nasira ang 167 eroplano at helikopter. Napatay din ang dalawang pilotong Amerikano. Sa panig ng Byetnames, 4,020 ang napatay at 9,118 ang nasugatan.

Napatunayan sa Dien Bien Phu na: “Kung ang isang mahina at maliit na bansa at hukbong bayan ay puspusang manindigan, nagkakaisa at lumalaban para sa kalayaan at kapayapaan, magkakaroon tayo ng lubusang lakas upang talunin ang lahat ng mapanakop na pwersa, kahit pa yaong imperyalista katulad ng imperyalistang France na tinutulungan ng United States.” (Giap, People’s War, People’s Army) #

AB: Balik-tanaw sa Kasaysayan: Labanan sa Dien Bien Phu, Vietnam (maliit at mahinang bansa laban sa malaki’t makapangyarihang bansa)