Base ng 62nd IB sa Guihulngan City, pinatamaan ng BHB

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inatake at pinaputukan ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) ang base ng tropa ng 62nd IB sa Barangay Hinakpan, Guihulngan City, Negros Oriental noong Mayo 27 ng alas-6:30 ng gabi. Limang minuto nilang pinaputuan ang naturang base.

Ang armadong aksyon ay kasunod ng naging pag-atake rin ng BHB-Central Negros sa yunit ng 62nd IB na nakabase sa Barangay Malangsa, Vallehermoso, Negros Oriental noong Mayo 24.

Ayon kay Ka JB Regalado, tagapagsalita ng BHB-Central Negros, nakapaglulunsad ang hukbong bayan ng mga armadong aksyon dahil sa malalim at malapad na suporta ng masang magsasaka at mga residente sa lugar. Nakatuwang ng yunit ang masa sa pagbibigay ng napapanahong mga ulat at impormasyon kaugnay ng padron ng pagkilos ng 62nd IB.

Ang presensya ng hukbo sa Central Negros at ang kalulunsad lamang na mga armadong aksyon ay nagpapasinungaling sa paulit-ulit na pagyayabang ng 303rd Ibde at ng 3rd ID na nabuwag na ang hukbong bayan sa isla ng Negros.

AB: Base ng 62nd IB sa Guihulngan City, pinatamaan ng BHB