Comelec, nilabag ang sariling proseso sa dinayang eleksyong 2022

Inamin noong isang araw ng mismong pinuno ng Commission on Elections (Comelec) na dumaan sa iisang “IP address” ang mahigit 20,000 resulta ng eleksyon noong Mayo 2022, na pinuna ng ilang ekspertong teknikal bilang anomalya at palatandaan ng iregularidad. Ang IP (internet protocol) address ay ekslusibong numerong ibinibigay sa mga kompyuter na nakakabit sa network katulad ng internet.

Ang gayong iregularidad ay natuklasan ng grupong TNTrio mula sa pag-aaral ng mga rekord ng transmisyon ng mga election return. Pinagbatayan ng grupo ang mga rekord na isinapubliko mismo ng Comelec noong lamang Mayo. Lumalabas na nanggaling sa iisang pribadong router ang election returns (ulat ng botohan) laluna sa unang mga oras ng bilangan matapos magsara ang mga presinto. Iginigiit ng grupo na sa paraang ito dinaya ang eleksyon kung saan “nanalo” sina Ferdinand Marcos Jr at Sara Duterte.

Sa tugon ng Comelec sa TNTRio, inamin nitong gumamit ang ahensya ng iisang IP address sa 20,300 modem na may IP address na 192.168.0.2 sa isang pribadong network na binuo ng Smartmatic. Ibig sabihin, hindi diretso ang transmisyon ng election returns mula sa presinto tungo sa mga server ng Comelec. Sa halip, dumaan ito sa kontrol ng Smartmatic, taliwas sa ipinakitang proseso (tinaguriang End-to-End Transmission Path) ng Comelec sa publiko noong Marso 22, 2022. Ang pagtitiyak noon ng gayong proseso ay bahagi ng pangungumbinsi ng Comelec at Smartmatic na walang dayaang magaganap.

Ayon sa TNTrio, nilabag ng Comelec ang isinapubliko nitong proseso dahil ang pag-intercept o pagkuha ng mga election result at pagpapadaan nito sa sa iisang pribadong network na kontrolado ng Smartmatic, isang dayuhang kumpany.

“Itong pribadong network na kinumpirma na ngayon ni (Comelec) Chairman (George) Garcia mismo, ay binuo ng Smartmatic sa halagang P1.053 bilyon, at may kapasidad na dayain ang eleksyong 2022,” pahayag ng TNTrio. Paliwanag nito, halos imposible na magkaroon ng iisang IP address ang naparadaming device dahil sadyang magkaiba ang IP address ng kada device.

Ang ibig sabihin nito ay hinarang ng Smartmatic ang mga election return mula sa mga presinto at tampered (ginalaw) kundiman iba nang mga election result ang ipinadala nito sa Comelec quick count. Maipapaliwanag nito kung bakit napakabilis ng transmisyon at may di mapasusubaliang padron ang bilang ng mga boto.

Minaliit ng TNTrio ang pangako ng Comelec na hihingin ng pagsasapubliko ng mga rekord ng transmisyon mula sa mga kumpanyang telekomunikasyon para kumpirmahin ang napakabilis na transmisyon ng election returns na naglalaman ng mahigit 20 milyong boto sa pagitan ng alas-7 at alas-8 ng gabi ng araw ng botohan.

“Hindi na ito mangyayari dahil walang maipapakita ang mga kumpanya,” anila. “Saan nanggaling ang di kapani-paniwalang 20+ milyon na botong ito? Mula sa iligal na device na may IP Address na 192.168.0.2!”

AB: Comelec, nilabag ang sariling proseso sa dinayang eleksyong 2022