Cybercrime, tumaas nang 152% sa kabila ng SIM Card Registration

,

Ibinalita noong Hulyo 10 ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) na hindi bumaba, kundi tumaas pa nang 152% ang cybercrime o kriminal na aktibidad sa cybespace, sa unang hati ng taong 2023. Ito ay sa kabila nang nagkabisa noong Disyembre 27, 2022 ang SIM Card Registration Law, na nag-obliga sa lahat ng gumagamit ng SIM Card na irehistro ang kanilang mga pangalan at iba pang detalye.

Ayon sa CICC, umabot sa 6,250 ang naiulat na mga kaso ng cybercrime mula Enero hanggang Hunyo 30 ngayong taon, mas mataas nang 152% mula 2,477 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Tumriple ang mga online scam at tumaas nang 86% ang bilang ng mga kaso ng illegal access.

Taliwas ang mga datos na ito sa pinangangalandakan ng SIM Card Registration Law na bababa ang kaso ng mga krimen sa internet oras na oblagahin ang lahat ng mga gumagamit nito na magparehistro. Unang itinakda ang dedlayn ng pagpaparehistro noong Abril 26 pero pinalawig hanggang Hulyo 25 dahil sa baba ng mga nagparehistro. Noong Hulyo 6, tatlong linggo bago ang pangalawang dedlayn, nasa 60.75% pa rin lamang ang nairehistrong mga SIM Card, ayon sa National Telecommunications Commission.

Nilalabag ng SIM Card Registration Law ang karapatan sa pribasiya, malayang pagpapahayag at pamamahayag ng mamamayan. Katambal ng mga pasistang batas tulad ng Anti-Terrorism Law, tiyak na gagamitin ito sarbeylans at panggigipit sa mga progresibo, kritiko at maging sa tradisyunal na oposisyon ng naghaharing pangkatin.

Dagdag gastos at perwisyo ito sa mamamayan na malayo sa mga sentro ng pagpaparehistro at wala o may mahinang kuneksyon sa internet. Ipagkakait din nito ang batayang serbisyong telekomunikasyon sa milyun-milyong walang kakayahang magparehistro o tumututol sa pwersahang pagpaparehistro.

AB: Cybercrime, tumaas nang 152% sa kabila ng SIM Card Registration