Dedlayn ng 3rd ID sa “pagdurog” sa rebolusyonaryong kilusan sa Negros, muling inusog

Muling inusog ng 3rd ID ang dedlayn nito para “durugin” at ideklarang “insurgency-free” ang buong isla ng Negros tungong unang kwarto ng 2024. Mula ito sa naunang deklarasyon na “tatapusin” ang “insurhensya” sa rehiyon ngayong 2023. Habang tinawag ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Negros na “panibagong bigong dedlayn,” mangangahulugan din ito ng pagpapalawig ng militarisasyon sa mga komunidad sa isla.

Alinsunod sa hibang na deklarasyon ng kumander ng 3rd ID na si Maj. Gen. Marion Sison, inaasahan ng 3rd ID na sa unang kwarto ng 2024 ay “tuluyan nang madudurog” ang mga larangang gerilya sa timog na bahagi ng isla ng Negros. Aniya, nabuwag na ng militar ang mga larangang gerilya ng hukbong bayan sa Northern Negros, Central Negros, South Central Negros at Southeast Negros habang kinategorisa bilang “mahinang” larangan ang yunit sa Southwest Negros.

Taliwas dito, apat kada buwan ang abereyds na armadong opensiba ng mga yunit ng BHB sa isla ng Negros sa nagdaang taon. Lahat ng limang larangang gerilya sa isla ay nag-ambag sa mga taktikal na opensibang ito.

Ayon kay Ka Maoche Legislador, tagapagsalita ng BHB-Negros, ang paulit-ulit na pagsasabi ng 3rd ID na nabuwag na ang mga larangan sa Negros ay tangka lamang para pagtakpan ang katotohanang bigung-bigo ito sa layuning gapiin ang rebolusyonaryong kilusan sa isla. Ginagamit din umano nila ang mga katagang ito para “aktibong manipulahin ang katotohanan para pagtakpan ang kanilang mga paglabag sa karapatang-tao.”

Sa datos na nakalap ng Ang Bayan, hindi bababa sa 345 kaso ng paglabag sa karapatang-tao ang isinagawa ng mga yunit ng 3rd ID sa isla mula Disyembre 1, 2022 hanggang Disyembre 1 ngayong taon. Humigit-kumulang 10,000 katao ang biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao kung saan 38 ang pinatay.

“Mga sibilyan at komunidad ng magsasaka ang tinatarget, ginagamit ang mga inosenteng sibilyan para sa kanilang kurakot na kampanyang pagpapasurrender o simpleng pinapatay ang mga biktimang tumatangging makipagtulungan,” ito umano ang kalagayan sa isla, ayon kay Ka Maoche.

Wala umanong maipagmamalaki ang 3rd ID sa sinasabi nitong pagpatay sa mga lider ng rebolusyonaryong kilusan sa isla laluna at pinatay ang mga ito nang walang kalaban-laban o nasa katayuang hors de combat. Kabilang sa mga biktimang ito ang mga konsultant pangkapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na sina Rogelio Posadas at Ericson Acosta, at ang tagapagsalita ng BHB-Negros na si Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta).

Giit pa ni Ka Maoche, walang silbi sa masang Negrosanon ang mga proyektong imprastruktura ng rehimen na ipinatupad sa ilalim ng Support to Barangay Development Program ng National Task Force-Elcac. Malinaw umano sa masang magsasaka na pawang palabas lamang ang mga ito at sa katunayan ay para lamang sa kurakot at kikbak ng mga heneral.

Pagtatapos niya, niloloko lamang ni MGen. Sison ang kanyang sarili at mga kapwa upisyal at bayarang berdugo ng rehimeng US-Marcos na ang deklarasyon ng bagong target ay kanilang matutupad. Aniya, “kung ang alam lamang gawin ng mga tropa ng gubyerno ay panggegera at paggawa ng krimen, tiyak na mabibigo ang kanilang dedlayn, at muling mapatutunayan na ang armadong rebolusyon ang tanging landas para makamtan ng mamamayan ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.”

AB: Dedlayn ng 3rd ID sa "pagdurog" sa rebolusyonaryong kilusan sa Negros, muling inusog