Dekalidad na edukasyon, di sarbeylans at paniktik

Tuluy-tuloy ang pagkastigo ng mga guro sa ilalim ng Alliance of Concerned Teachers kay Sara Duterte, kalihim ng Department of Education at co-chairperson ng NTF-Elcac, sa kanyang paggigiit na bigyan ng daan-daang milyong pisong “confidential and intelligence funds” para sa 2024. Kwestyunable at malinaw na maling paglaanan (misappropriation) ang pagbibigay ng pondong ito sa isang kagawarang walang mandanto sa sarbeylans at paniktik.

Sa panukalang badyet na isinumite ng Malacañang, humihingi si Duterte ng ₱150 milyong CIF para sa Department of Education, dagdag pa sa ₱500 milyon sa upisina niya bilang bise presidente. Walang malinaw na pinaglalaanan ang gayong pondo at pwedeng gamitin nang sikreto at hindi iniuulat o tinutuos.

“Ang mga ahensya ng gubyerno ay dapat bigyan ng kaukulang badyet na naayon sa kanilang constitutional mandate,” ayon kay Vladimer Quetua, ACT Chairperson. “(M)alinaw na ang alokasyon para sa confidential intelligence funds ay nawaldas lamang para supilin ang mga karapatan ng mga guro at manggagawa sa sektor. Ito ay sa kabila ng kasalukuyang krisis sa edukasyon at napakalaking kakulangan sa silid-aralan, guro, learning at teaching materials na matinding balakid sa learning recovery. Dagdag pa rito, ang matagal nang napag-iwanang sweldo ng mga guro na ang laging tugon ay walang pagkukunan ng pondo.”

Lalong nabahala ang mga guro sa pahayag ni Duterte na mahigpit na magkaugnay ang edukasyon at “pambansang seguridad.” Anito, nangangahulugan ito ng papatinding atake sa mga unyon sa porma na malaon nang malisyosong iniuugnay ni Duterte sa armadong kilusan.

“Ang tunay na banta sa pambansang seguridad at balakid sa kaunlaran ay ang pagpapatuloy ng mga makadayuhan at neoliberal na patakaran sa bansa kasama ang sistema ng edukasyon,” ayon kay Quetua.

“Kung nais na maikintal ng gubyerno ang pagiging makabayan sa mga bata, patunayan muna nito ang pagkilala at pagpapahalaga sa karapatan sa de-kalidad na edukasyon, gawing lapat at akma ang kurikulum, at palakasin ang araling panlipunan at kasaysayan. Higit sa lahat, tugunan ang mga kakulangan upang mas maging accessible at conducive (o pabor) sa pagkatuto ang ating mga paaralan.”

Hindi mangyayari ang mga ito kung magpapatuloy ang maling paglalaan at pagprayoritisa sa pondo sa sektor ng edukasyon at militarisasyon sa burukrasya ng ahensya, aniya.

Panawagan ng ACT na gawing prayoridad ang kagyat at lehitimong mga pangangailangan ng sektor sa paparating na mga deliberasyon sa badyet para sa susunod na taon.

AB: Dekalidad na edukasyon, di sarbeylans at paniktik