Dinakip na rebolusyonaryo, inilitaw na

Pitong araw matapos dukutin at lihim na ibimbin si Raquel Dahoyla Santillano, napilitan ang 4th ID na ilitaw ang rebolusyonaryo noong Setyembre 11.

Nagpasalamat ang kamag-anak at kaibigan ni Raquel Dahoyla Santillano sa lahat ng mga tumulong para maigiit ang paglilitaw sa kanya ng militar.

Pinalabas ng militar na “sumurender” siya kasama ang siyam na iba pa noong Setyembre 8 upang bigyang-matwid ang pagdukot at iligal na pagkulong kay Santillan na nabunyag at binatikos ng iba’t ibang mga grupong nagtatanggol sa karapatang-tao.

Dinakip si Santillano noong Setyembre 4 ng magkasanib na mga pwersa ng 1st Special Forces Battalion, MIB at 51st IB sa Bumbaran, Lanao del Norte. Papunta siya sa tsek-ap ng kanyang spinal injury. Humihingi ng tuluy-tuloy na tulong ang kanyang kapamilya para matiyak ang kanyang kaligtasan habang nasa kamay ng pasistang militar.

AB: Dinakip na rebolusyonaryo, inilitaw na