Facebook/Instagram, napatunayang sumikil sa mga karapatan ng mga Palestino

,

Napilitan ang kumpanyang Meta, ang may-ari ng Facebook at Instagram, na isapubliko noong Setyembre 23 ang isang pag-aaral na nagpatunay na sinikil nito ang mga karapatan ng mga Palestino sa isang krusyal na panahon noong nakaraang taon.

Ang pag-aaral na ito ay binuo ng Business for Social Responsibility, kumpanyang kinumisyon mismo ng Meta, kaugnay sa pagtanggal sa dalawa nitong social media platform ng mga post na nasa wikang Arabic noong Mayo 2021. Noon pang unang kwarto ng 2022 dapat isinapubliko ng kumpanya ang naturang pag-aaral.

“May masamang epekto ang naging mga hakbang ng Meta noong Mayo 2021…sa karapatan ng mga Palestinian sa kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagtitipon, paglahok sa pulitika at pagiging malaya sa diskriminasyon, at sa gayon sa abilidad ng mga Palestinian na magbahagi ng impormasyon at pag-unawa sa kanilang mga karanasan habang nagaganap ang mga ito,” ayon sa naturang report.

Pumapatungkol ito sa pagtanggal ng Facebook sa mga post ng mga Palestino kaugnay sa karahasang dinadanas nila sa kamay ng mga pwersang Israeli sa panahong iyon.

Naganap noon ang mararahas na pagbuwag ng mga pulis na Israeli sa mga Palestinong nagprotesta laban sa pagpapalayas sa kanila sa mga komunidad nila sa Sheikh Jarrah sa silangang bahagi ng Jerusalem, at ang kasabay na madudugong airstrike sa mga sibilyang komunidad sa West Bank. Umabot sa 256 Palestino ang pinatay sa karahasang ito, kung saan 66 ay mga bata, ayon sa ulat ng United Nations.

Ang daan-daang post, larawan at bidyo na kinuha ng mga Palestino para idokumento ang mga krimen ng Israel na inilagay nila sa Facebook at Instagram, ay bigla na lamang naglaho, nang walang sabi-sabi at walang paraan para mabawi ng mga may-ari ng akawnt. Liban dito, sinuspinde o hinigpitan ng Facebook ang maraming akawnt na Palestino, binura ang kanilang mga Facebook group, nilimita ang makakikita sa maraming post at hinarang ang mga hashtag. Walang gayong pagsensor sa mga post sa wikang Hebrew o sa wika ng mga Jews ng Israel.

Noon pang nakaraang taon binatikos ng mga akbista, mamamahayag, mga organisasyon sa karapatang-tao at maging mga empleyado ng Facebook ang pagsikil ng Meta sa mga karapatang digital ng mga Palestino. Tinawag nilang “digital apartheid” o pagsensor sa batayan ng lahi ang mga hakbang na ito ng Meta.

Itinatakda ang mga patakaran ng Facebook katuwang ang Atlantic Council, isang maka-Kanang organisasyon na pinatatakbo kalakhan ng mga dati at aktibong myembro ng Central Intelligence Agency ng US.

AB: Facebook/Instagram, napatunayang sumikil sa mga karapatan ng mga Palestino