"Freeze order" laban sa organisasyong pangkaunlaran sa Leyte, hinamon sa korte

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naghain ng petisyon ang Leyte Center for Development Enterprise, Inc. (LCDE) sa Court of Appeals sa Cebu City noong Mayo 17 para kwestyunin ang pagpapataw ng “freeze order” ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) sa kanilang mga akawnt sa bangko. Giit nilang malaman ang sinasabing mga dahilan ng AMLC at Anti-Terrorism Council (ATC) sa arbitraryong “freeze order” at ipatanggal ito. Ang petisyon ay inihain sa tulong ng mga abugado mula sa National Union of People’ Lawyers (NUPL)-Eastern Visayas.

Inilabas ng AMLC ang resolusyon laban sa LCDE noong Abril na nagdadawit dito sa “terrorism financing” na kalaunan ay ginamit na batayan para ipa-freeze (hindi pwedeng galawin) ang mga akawnt ng grupo sa bangko. Ipina-freeze din nito ang mga akawnt ng pinuno nitong si Jazmin Jerusalem, maging ang hindi bababa sa apat na iba pang mga boluntir. Idinawit din sa atas kahit ang mga negosyong nakaugnayan ng LCDE sa mga operasyon nito ng pagkakawang-gawa. Upisyal na ipinataw ng mga bangko ang pag-freeze sa mga akawnt noong Mayo 2.

“Ipinakikita ng kasong ito na may batayan ang aming mga pangamba… na sinumang malisyosong iuugnay sa kilusang komunista at kahit sinong tao na bansagan nitong terorista ay lalabagin ang karapatang sibil,” pahayag ni Atty. Alberto Hidalgo, pangulo ng NUPL-Eastern Visayas.

Ayon pa sa abugado, tila nagsisilbi na bilang “hukom, tagahatol at tagapagpatupad” ang AMLC sa pagpapataw ng arbitraryong mga sangsyon. “Paano pa matitiyak ang epektibong proteksyong hudisyal kung ang napakalaking kapangyarihan ay nakakonsentra sa isang lupon o dalawa at wala tayong ideya kung ano ang nangyayaring proseso sa likod nito?,” dagdag ni Hidalgo.

Liban sa pagkwestyon sa ipinataw na “freeze order,” hinamon din ng LCDE sa korte ang pagiging konstitusyunal ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, ang batas na ginamit laban dito. Pinahihintulutan nito ang AMLC na mag-alam sa mga bangko, magpataw ng pag-freeze, at iba pa nang walang kahit anong pagdinig o abiso man lang, o maayos na proseso alinsunod sa batas.

Ayon sa LCDE, malaki ang pinsalang resulta ng pag-freeze ng akawnt nila sa bangko at halos katumbas nito ang suspensyon sa mga serbisyong ibinibigay ng institusyon sa higit isang milyong mahihirap na pamilya sa Eastern Visayas na hindi nakatatanggap ng mga serbisyo mula sa gubyerno.

Ang pag-freeze mga akawnt ay naging laganap na taktika ng militar sa nagdaang mga taon para paralisahin ang paglilingkod ng mga institusyong pangkaunlaran, mga progresibo at aktibistang grupo. Karaniwang kaugnay ang “terrorism financing” ng pagkakaso ng “terorismo” sa bisa ng Anti-Terrorism Act of 2020.

AB: "Freeze order" laban sa organisasyong pangkaunlaran sa Leyte, hinamon sa korte