Grupo sa karapatang-tao, nanawagan sa rehimeng Marcos na itigil ang panloloko sa mga rapporteur ng UN

Binweltahan ng grupong Karapatan ang rehimeng Marcos sa pagkukunwari nito kaugnay sa kalagayan ng karapatang-tao sa bansa sa harap ng pagbisita ng Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion ng United Nations (UN.)

“Itigil na ang panloloko,” ayon sa grupo laban sa pahayag ng rehimen na ang “malugod na pagsalubong” nito sa naturang rapporteur ay nagpapaktia ng “bukas, sustinido at sinserong kooperasyon” ng gubyerno ni Ferdinand Marcos Jr sa mga UN at iba pang internasyunal na institusyon.

Dumating sa bansa noong Enero 23 ang special rapporteur nitong si Irene Khan para siyasatin ang sitwasyon ng pamamahayag at pagpapahayag sa Pilipinas. Tatagal siya dito hanggang Pebrero 2. Balak niyang makipag-ugnayan sa iba’t ibang grupong demokratiko.

“Binalewala, isinaisantabi at itinakwil ng gubyerno ng Pilipinas ang mga rekomendasyon ng mga UN special rapporteur na bumisita sa bansa sa nakaraan,” ayon sa grupo. “Pinepeke nila ang lahat ng ito, laluna sa harap ng pagpapatindi ng gubyernong Marcos sa patakaran nitong walang pakundangang panggigipit sa mamamayan, paglabag sa mga karapatan at batayang kalayaan, kabilang ang freedom of expression.

Ayon kay Cristina Palabay, pangkalahatang kalihim ng grupo, ginagamit lamang ng gubyernong Marcos ang pakikipag-ugnayang panlabas para “makipagplastikan” at oportunidad para ibangon ang pangit na imahe nito sa internasyunal na komunidad.

Kabilang sa mga binabalewala ng estado ang dati nang mga rekomendasyon ng UN, tulad ng inihapag ng noo’y UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions na si Phillip Alston noong 2007; at ni Dr. Ian Fry, UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human rights in the Context of Climate Change na nagsagawa ng pagsisiyasat sa Pilipinas noong Nobyembre 2023.

AB: Grupo sa karapatang-tao, nanawagan sa rehimeng Marcos na itigil ang panloloko sa mga rapporteur ng UN