Gubyerno ng Pilipinas, pinuna sa hindi pagtugon sa kagalingan ng mga ‘comfort women’

,

Pinuna ng United Nations (UN) Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) ang gubyerno ng Pilipinas sa kabiguan nitong bigyan ng hustisya at tulungan ang mga ‘comfort women’ na biktima ng panggagahasa ng mga sundalong Japanese noong sinakop nila ang Pilipinas. Ang pahayag ng UN-CEDAW ay inilabas noong Marso 8.

Ayon sa naturang komite, tinaggal ng Pilipinas ang karapatan sa pagbibigay ng danyos sa mga babaeng biktima ng panggagahasa sa pagpirma nito sa Treaty of Peace sa Japan. Dagdag pa nito, hindi tinugunan ng bansa ang institusyunalisadong sistema ng pang-aaliping sekswal noong gera, mga epekto nito sa mga biktima at nakaligtas, o pagbibigay man lamang ng mga proteksyon sa kanila.

Sa pahayag ng Gabriela Women’s Party, sinabi nitong “isang mayor at seryosong pagsasakdal sa gubyerno ng Pilipinas [ang pahayag ng UN] sa nagpapatuloy na kabiguan nitong tulungan ang mga Pilipinong comfort women sa kanilang pakikibaka para sa hustisya, dignidad bilang tao, at bayad-danyos sa kakila-kilabot na mga krimeng ginawa ng Japanese Imperial Army.”

Pagkukumpara pa ng komite ng UN, “ang mga beterano ng digma, karamiha’y lalaki, ay nakatatanggap ng espesyal at natatanging pagturing mula sa guberyno, tulad ng benepisyo sa edukasyon, pangkalusugan, sa matandang edad, kapansanan at mga pensyon sa pagpanaw.”

Ayon sa komite ng UN, malinaw umanong mayroong pagbali sa mga obligasyon sa ilalim ng CEDAW Convention ang gubyerno ng Pilipinas. Binigyang diin pa ng komite na ang bansa ay “bigo sa pagpapatupad ng angkop na mga hakbangin sa lehislatibo at iba pa para ipagbawal ang lahat ng diskriminasyon laban sa kababaihan, at pangalagaan ang karapatan ng kababaihan nang may patas na batayan sa mga kalalakihan.”

Ang desisyong ito ng komite ay itinuring ng Gabriela Women’s Party bilang “silahis ng pag-asa” para sa mga lola dahil nagsisilbi itong tuntungan para maggiit ng kongkretong mga aksyon mula sa gubyerno.

Giit ng komite ng UN na dapat bigyan ang mga biktimang lola ng buong kabayaran, kabilang ang materyal na kumpensasyon at maglabas ng upisyal na paghingi ng tawad sa nagpapatuloy na disrkiminasyon.

“Dapat maglabas ng upisyal na paghingi ng tawad ang administrasyong Marcos Jr,” giit ng Gabriela Women’s Party. Suportado din ng grupo ang paglaban ng mga lola para sa nararapat na kumpensasyon at tulong mula sa gubyerno.

AB: Gubyerno ng Pilipinas, pinuna sa hindi pagtugon sa kagalingan ng mga 'comfort women'