Ka Joma, pinarangalan ng mga rebolusyonaryo at progresibong grupo sa Greece

Nagdaos ng isang pagtitipon ang mga progresibong organisasyon at indibidwal sa Greece para parangalan si Kasamang Jose Maria Sison noong Pebrero 11. Isinagawa ang pagtitipon sa syudad ng Athens. Inorganisa ito ng Communist Organization of Greece (KOE) katuwang ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP), at Road of the Left, pahayagang may kaugnayan sa KOE.

Ayon sa ulat, lumahok sa pagtitipon ang higit 70 katao na mula sa KOE, mga migranteng Pilipino sa Athens, at mga progresibong organisasyon sa Greece.

“Isang malaking karangalan para sa akin na pagpugayan si Kasamang Joma, isa sa mga pinakamagigiting na rebolusyonaryo ng ating panahon,” pahayag ni Rudi Rinaldi, lider ng KOE. Ibinahagi ni Rinaldi ang mga pagkakataong nakadaupang-palad niya si Ka Joma sa Utrecht, the Netherlands.

Aniya, makikilala sa kasaysayan si Ka Joma bilang magiting at walang pag-iimbot na lider rebolusyonaryo at teoretista na nag-iwan ng legasiya para sa mamamayan at kilusang komunista sa buong daigdig.

Binasa sa pagtitipon ang mga tula ni Ka Joma tulad ng Guerilla is Like a Poet, Stages of My Life, at In the Dark Depths. Binalik-aralan ng mga dumalo ang mga kontribusyon ni Ka Joma sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas at muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at pagtatayo ng Bagong Hukbong Bayan.

Dumalo rin sa pagtitipon si Liliana Cioria ng Anti-Imperialist Front na nagbigay diin sa mga ambag ni Ka Joma sa pagtatayo ng malapad na anti-imperyalistang kilusan sa buong daigdig. Sa pahayag naman ni Ladislao Laya, kinatawan ng NDFP-Europe, “para sa lahat ng pinagsasamantalahang mamamayan sa buong daigdig, si Ka Joma ay isang hiyas sa sangkatauhan.”

Dagdag ni Laya, magsisilbing inspirasyon at gabay ang kanyang buhay para sa pagpupunyagi at pagtatagumpay ng rebolusyong Pilipino at pagsusulong ng proletaryong rebolusyon.

Nagpasalamat sa mga nakiisa at dumalo sa pagtitipon si Ka Julie de Lima, naiwang asawa at kasama ni Ka Joma. “Nais kong ipabatid ang taos-pusong pasasalamat sa mga kasama mula sa Communist Organization of Greece sa kanilang parangal kay Kasamang Joma.”

Hamon ni de Lima, tumatayo ring interim chairperson ng NDFP Negotiating Panel, “palalimin natin ang proletaryong relasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng PKP at KOE sa pagsisikap na pakilusin ang lahat ng rebolusyonaryo at demokratikong mga pwersa sa buong mundo.”

AB: Ka Joma, pinarangalan ng mga rebolusyonaryo at progresibong grupo sa Greece