Kamandag at US war exercises, nagpapatindi sa tensyon sa South at Southeast Asia

,

Sadyang ginagatungan ng imperyalismong US ang posibilidad ng armadong komprontasyon sa pagitan nito at ng China, gayundin ng North Korea, sa pagdaraos ng masisinsing war exercises sa East at Southeast Asia na ang layunin ay maghanda para sa imperyalistang digma.

Isa rito ang pagsasanay-militar na Kamandag na sinimulan noong Oktubre 3 at magtatapos sa Oktubre 14. Lalahukan ito ng 2,553 sundalong Amerikano, 1,057 sundalong Pilipino at 150 mga sundalo mula sa Japan at South Korea. Isasagawa ito sa South China Sea.

Apat na araw nang nakadaong sa Manila Bay ang USS Tripoli, isang barkong pandigma ng US, bago pa ang Kamandag. Matatandaang inilunsad ng US ang pinakamalaking pagsasanay (Balikatan 2022) nito sa bansa noong Abril. Nilahukan ito ng 9,000 pwersang militar.

Kasabay ng Kamandag ang Resolution Dragon 22 na nilahukan ng 5,500 tauhang militar ng US at Japan. Nagsimula ito noong Oktubre 1 sa Yausubetsu Maneuver Area, Hokkaido at magtatapos sa Oktubre 14. Bago nito, inilusad ng US sa Japan ang Orient Shield 22, ang pinakamalaking “field training exercise” na isinagawa sa bansa mula Agosto 27 hanggang Setyembre 3.

Noon ding Oktubre 1, inilunsad ng US ang “Noble Fusion 22.2” sa isang “undisclosed location” sa erya ng Indo-Pacific Command. Alinsunod sa mga ulat, laman ng “Noble Fusion 22.2” ang mga “pag-eksperimento” sa “mga konsepto sa operasyong pandagat at baybay.” Idinirihe ito ng Task Force 76/3, ang sentro ng pinagsanib na Task Force 76 at 3rd Marine Expeditionary Brigade ng US. Ipatutupad ng Task Force 76/3 ang mga eksperimentong ito sa iba’t ibang pagsasanay-nabal sa rehiyon, kabilang sa Kamandag 2022.

Sa South Korea, limang malalaking pagsasanay militar ang inilunsad ng US mula Agosto. Isa rito ang Ulchi Freedom Shield, isang dambuhalang pagsasanay-militar na ngayong taon lamang muling inilunsad mula 2017. Noong Setyembre 29, inilunsad ng US ng naval drill sa Japan Sea kasama ang mga pwersa ng South Korea at Japan.

Taun-taon, di bababa sa 1,500 na military drill ang isinasagawa ng US sa Indo-Pacific region gamit ang pwersa at rekursong militar at teritoryo ng mga “alyado” nitong bansa. Nitong taon, ilan sa malalaking nailunsad na ng US ang Super Garuda Shield sa mga teritoryo ng Indonesia, Valiant Shield at Cope North sa Guam, Palau at Mariana Island Complex, Exercise Cartwheel sa Fiji Islands at RIMPAC.

AB: Kamandag at US war exercises, nagpapatindi sa tensyon sa South at Southeast Asia