Karapatan-Southern Tagalog, nag-aalam sa kalagayan ng “sumuko” sa 85th IB sa Quezon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagpadala ng isang tim ang Karapatan-Southern Tagalog ngayong araw sa kampo ng 201st Infantry Brigade sa Calauag, Quezon para alamin ang kinaroroonan at kalagayan ni Randy Reota. Si Reota ay iniulat ng militar na sumukong kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) kasunod ng ambus ng isang yunit ng BHB-Quezon sa Barangay Doña Aurora, Calauag noong Marso 25.

Sa pahayag ng Karapatan-Southern Tagalog, iniulat ng tim nito na nakapanayam nila si Col. Romero ng 201st IBde. Ayon sa upisyal militar, si Reota ay wala sa kanilang kampo at nasa kustodiya ng 85th IB na sumasaklaw sa Lopez, Quezon at sumailalim sa “debriefing”.

Layunin ng tim ng Karapatan na magsagawa ng imbestigasyon upang masiguro na iginagalang ang karapatang-tao ni Reota kahit na siya ay pinaghihinalaang myembro ng BHB. Anila, “nananatili ang kanyang batayang karapatan ayon sa pandaigdigang batas pandigma.”

Ayon sa internasyunal na makataong batas, kung makadadakip ng katunggaling armadong pwersa ang isang panig, dapat kilalanin ang kanyang mga karapatan at hindi ipailalim sa tortyur, pananakit o anumang paglabag ng kanyang karapatan. Samantala, lubhang ipinagbabawal sa mga alituntunin ang arbitraryong pagdakip sa mga sibilyan.

Patuloy ang pagsisiyasat ng tim kaugnay ng kalagayan ni Reota at pagsisiguro na siya ay nakatatanggap ng patas at makatarungang pagtrato ayon sa batas at kaukulang mga proteksyon.

AB: Karapatan-Southern Tagalog, nag-aalam sa kalagayan ng "sumuko" sa 85th IB sa Quezon