Kawalang-katarungan at gutom ang sinapit ng mga biktima ng "gera kontra-droga"

Gutom sa katarungan at gutom na sikmura ang sinapit ng mga pamilya ng biktima ng huwad na “gera kontra-droga” ng nagdaang rehimeng Duterte sa unang taon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos Jr.

“Ito ang kalagayan naming mga pamilya ng biktima ng war on drugs,” pahayag ng mga ina ng pinaslang na mga biktima. Anila, mas pinipili ni Marcos na magsaya sa kanyang paglalakbay sa iba’t ibang bansa imbis na harapin at solusyunan ang may kinalaman sa pagkain, kabuhayan at katarungan ng mamamayang naghihirap.

Wala pa ring naaninag na katarungan ang mga pamilya. “Walang suporta si Marcos Jr sa panig naming mga pamilyang naulila,” anila. “Bagkus ay hinahadlangan pa ng (kanyang) gubyerno ang imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) na pag-asa naming mga pamilya ng biktima kasabay ng aming sama-samang pagkilos para ipanawagan ang katarungan.”

Katunayan, ipinagpapatuloy lamang ni Marcos ang madugo at kriminal na gera kontra-droga ng rehimeng Duterte. Ayon sa DahasPh, ang proyektong nagsusubaybay sa bilang ng mga biktima, mahigit 300 ang pinaslang sa ngalan ng “gera” na ito sa loob ng unang taon ni Marcos sa panunungkulan.

Samantala, gutom na sikmura rin ang nararanasan ng mga pamilya dahil sa kawalang trabaho at kakarampot na kita ng mga naulila na kalakhan ay maralita.

“Lalong naghihikahos kaming mga maralita,” anila. “Dagdag pa dito ang tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na hindi mabigyan ng solusyon ng pamahalaan dahil ang mga negosyanteng kasabwat ng pangulo ang silang nakikinabang sa ganitong kalakalan.”

AB: Kawalang-katarungan at gutom ang sinapit ng mga biktima ng "gera kontra-droga"