Labi ng rebolusyonaryong lider sa FSMR, nilapastangan ng militar

Pinagbabaril noong Oktubre 31 ng mga sundalo ng 603rd IBde ang labi ni Emmanuel Fernandez, kilalang si Ka Ampog, isa sa kilalang rebolusyonaryong lider sa Far South Mindanao, habang nakahimlay ito sa isang kubo sa Barangay Buenaflures, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Pinalabas ng militar sa balita na si Ka Ampog ay napatay nila sa isang engkwentro.

Ang totoo, namatay noong Oktubre 30 si Ka Ampog sa edad na 63. Matagal na niyang iniinda ang hypertension at iba pang sakit. Sa Ka Ampog ay isa sa namumunong kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas at kumander ng Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon.

Nasa pangangalaga si Ka Ampog ng mga medik ng BHB at masa hanggang sa kanyang huling hininga. Nilinis at inayos ng mga kasama ang kanyang labi bago isinilong sa isang dampa. Agad nilang ipinaabot sa kanyang kamag-anak ang kanyang pagpanaw at ipinaalam saan ito makukuha.

Nakarating sa lokal na pulisya ang impormasyon at agad na tinungo ang lugar. Nang mabalitaan ng mga upisyal ng 603rd IBde, nagpakawala ito ng mga armadong sundalo sa naturang kubo. Matapos matiyak ang pagkakakilanlan ni Ka Ampog, pinagbabaril ng mga sundalo ang kanyang bangkay at agad itong ipinamalita. Milyun-milyong piso ang halaga ng reward money na nakapatong sa kanyang ulo.

Mariing kinundena ng Partido ang ginawang paglapastangan ng 603rd IBde ng AFP sa bangkay ni Ka Ampog, na labag sa internasyunal na makataong batas. Anito, dapat puspusang ilantad ang mga pasistang terorista na hayagang lumalabag sa mga pamantayang ng sibilisadong pakikidigma. “Para silang mga halimaw na walang hangganan ang kalupitan. Dapat nilang pagbayaran ang kanilang mga krimen,” ayon sa PKP.

AB: Labi ng rebolusyonaryong lider sa FSMR, nilapastangan ng militar