Limang M16, nasamsam ng BHB-Quezon sa isang ambus

Nasamsam ng mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Quezon ang limang ripleng M16, mga bala at iba pang kagamitang militar sa isang ambus laban sa mga pasistang tropa ng 85th IB at CAFGU sa Sityo Pag-asa, Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon kahapon nang umaga. Limang sundalo ang napatay habang apat ang kumpirmadong nasugatan sa berdugong 85th IB.

Ang naturang mga sundalo ay magsasagawa ng rekorida sa palibot ng kanilang kampo nang tambangan ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng BHB-Quezon (Apolonio Mendoza Command). Ayon sa ulat, kalalabas pa lamang ng kampo ng naturang mga sundalo at CAFGU mula sa detatsment nito sa Sityo Pag-asa nang tambangan ng mga mandirigma.

Sa ulat ng BHB-Quezon, gumamit ang mga mandirigma ng command-detonated explosive (CDX) na asintadong pinasabog laban sa mga sundalo. Taliwas ito sa pahayag ng mga sundalo at pulis na sumabog ang bomba nang “maapakan” ito ng nag-ooperasyong tropa ng 85th IB.

Ayon kay Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng BHB-Quezon, ang naturang armadong aksyon ay “pagpapatibay ng katarungan sa lahat ng biktima ng 85th IB.” Dagdag pa niya, ang opensiba ay “para sa mga minamahal naming masa na nakaranas ng tortyur, panggigipit at pamamaslang ng mga berdugong sundalo sa ilalim ng rehimeng US-Duterte at nagpapatuloy sa kasalukuyang rehimeng US-Marcos II.”

Tinatayang aabot sa 20,000 ang kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa ilalim ng isinasagawang mga focused military operations ng AFP sa mga komunidad ng Quezon mula pa sa ilalim ng rehimeng Duterte.

Kakatwa din, ayon kay del Mundo, ang pagpapahayag ng mga yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng pulis, na sinang-ayunan ni Gov. Helen Tan ng Quezon, na ang umatakeng yunit ng BHB ay mula pa sa rehiyong Bicol. “Kailangan nila itong gawin para pabulaanang may rebolusyunaryong kilusan pa, sa pangunguna ng BHB sa Quezon,” ayon kay del Mundo, matapos ang deklarasyong “insurgency-free” sa prubinsya noong Hunyo.

Matapos ang naturang deklarasyon, iniraratsada ang pagpasok ng mga mapanira at dambuhalang dam, mga proyektong renewable energy, pagpapalit-gamit ng lupa, operasyong kwari at iba pa na pumipinsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayan.

Nananawagan naman ang BHB-Quezon sa lahat ng magsasaka na huwag sumapi sa CAFGU. “Huwag kayong maging taksil sa inyong kauring magbubukid. Kung nais ninyong magserbisyong-militar, sa yunit ng BHB ang inyong tamang lugar,” pahayag pa ni del Mundo.

AB: Limang M16, nasamsam ng BHB-Quezon sa isang ambus