Limang magsasaka, binugbog ng 62nd IB sa Canlaon City

Magkakasunod na kaso ng pambubugbog ang naitala sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental noong Hulyo 6. Limang magsasaka na pinag-initan at pinagbibintangan ng 62nd IB na may kaugnayan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang arbitraryong ininteroga at binugbog.

Unang binugbog ng mga sundalo ang 40 anyos na si Edward Sandot sa Sityo Uyangan bandang alas-5 ng umaga. Pinasok at hinalughog ng mga sundalo ang bahay ng pamilya ng biktima. Nasaksihan ng asawa ni Sandot at kanyang mga anak ang pambubugbog ng mga sundalo na nagdulot ng labis na troma sa kanila.

Ilang oras pagkatapos ng insidente, binugbog ng parehong yunit ng militar si Budok Sandot sa Sityo Hinumayan. Halos hindi makatayo ang biktima dulot ng labis na pananakit. Pinag-initan din ng mga sundalo si Christopher Sandot na taga-Sityo Uyangan nang pumunta sa bahay ni Budok para magbayad ng utang. Binugbog din siya ng militar.

Pinuntahan at sinaktan din ng mga sundalo si Joselito Patulada sa Sityo Katuguisan. Kasabay nito ang pananakit din ng tropang militar kay Roberto Francisco ng Sityo Uyangan.

Ang pananakit at pambubugbog ng mga sundalo sa mga sibilyan ay tahasang paglapastangan sa mga internasyunal na makataong batas at mga batas ng digma na nagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at di-kombatant saan man may armadong sigalot.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation (pagputol sa anumang bahagi ng katawan) …kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Labag din ito sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinirmahan ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines.

Ang 62nd IB ay responsable sa iba pang mga pasistang krimen, kabilang ang pagmasaker sa mag-inang Jacolbe sa Guihulngan City noong Hulyo 2022. Pinatay ng 62nd IB sa pamamaril sa isang kubo sa Sityo Banderahan, Barangay Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental ang natutulog na 5-buwang buntis na si Cristina Jacolbe at kanyang 16-anyos na anak na si Everly. Kasama ng mag-ina na napatay ang kamag-anak nilang si Roldan Montero.

AB: Limang magsasaka, binugbog ng 62nd IB sa Canlaon City