Lualhati Bautista, 77

,

Pumanaw noong Linggo, Pebrero 12, ang bantog na nobelistang si Lualhati Bautista. Siya ay 77.

Pinakanakilala si Bautista sa nobelang “Dekada `70.” Malawak rin na nakilala ang iba niyang akda tulad ng “Bata, Bata… Pa’no Ka Ginawa?” at “Desaparesidos.”

Aktibong lumahok si Bautista sa paglaban sa diktadurang Marcos Sr. Ang asawa niya ay naging bilanggong politikal sa ilalim ng batas militar. Napilitan si Bautista na lumahok sa kilusang lihim sa kanayunan kasama ang kanyang asawa. Sa kanyang pagbalik sa kalunsuran, nagpatuloy siya sa pagsusulat paksa ang riyalidad sa lipunan.

Ang mga nobela ni Bautista, laluna ang Dekada `70, ay naging popular na babasahin ng mga aktibista. Sinasalamin ng mga ito ang brutalidad at panunupil sa ilalim ng pasistang paghaharing militar ng rehimeng Marcos. Ipinakikita rin ng mga akdang ito ang aktibismo, rebelyon at mga paglaban ng mamamayan sa diktadura, laluna ng mga kababaihang nagnanais lumaya mula sa pagkakakulong sa mga tradisyunal na papel sa lipunan.

Isinapelikula ang mga librong Bata, Bata…Pa’no Ka Ginawa at Dekada `70 ay noong 1998 at 2002. Sa mga kwentong ito, malikhaing ibinunyag ang kalupitan ng mga Marcos.

Mahigpit na tinutulan ni Bautista ang panunumbalik ng mga Marcos sa poder. Aktibo rin siya sa pagkontra sa mga maling impormasyon at pambabaluktot sa kasaykasayan na ipinapalaganap ng mga Marcos.

Di matatawaran ang naging ambag ni Bautista sa panitikang Pilipino, partikular na sa agos ng sosyal reyalismo. Nanatiling makabuluhan ang kanyang mga akda sa kasalukuyan.

AB: Lualhati Bautista, 77