Maharlika Fund, niratsada sa Senado

Inaprubahan na ng mga kaalyadong senador ng rehimeng Marcos madaling araw kanina ang panukala sa pagbubuo ng Maharlika Investment Fund (MIF) na magpapasakamay ng bilyun-bilyong pisong pondo ng bayan sa pamilyang Marcos at kanilang mga kasapakat na pulitiko at negosyante. Minadali ang mga pagdinig rito matapos maanomalyang ideklara ni Ferdinand Marcos Jr bilang “kagyat na panukala.” Pinagpuyatan ng mga senador hanggang madaling araw ng Mayo 31, huling araw ng regular sesyon ng Senado, para mairatsada ito.

Lumusot ang panukala sa botong 19 na pabor, isang tutol at 1 abstain.

Inamin maging ng mga senador na bumoto rito na aabutin nang 10 hanggang 20 taon bago mapakinabangan ng mamamayan ang “kita” ng MIF, kung kikita man ito. Sa aktwal, walang katiyakan na magtatagumpay at hindi malulugi ang mga proyektong popondohan nito. May probisyon pa ang panukala na maaaring “patawarin” ng lupong mamamahala rito ang mga di mabayarang utang ng mga mamumuhunan nito.

Bilang tugon, nagpiket ang mga progresibo, sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan, sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas para iparating ang patuloy na pagtutol ng mamamayan sa MIF. Pahayag ng grupo, magpapatuloy ang mga pagtutol lalupat maaari pa ring isama ang paggamit ng pinaghirapang mga pensyon at kontribusyon ng mga manggagawa at kawani sa pagsalang ng panukala sa bicameral committee kung saan pag-iisahin ang bersyon ng Senado at ng Mababang Kapulungan.

Bago pumasa sa Senado, inamyendahan ang panukala para “explicitly” o tahasang ipagbawal ang paggamit dito ng mga pensyon at kontribusyon ng mga manggagawa at kawani ng gubyerno sa GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PAGIBIG, OWWA fund at PVAO fund. Gayunpaman nananatili ang lahat ng iba pang maanomalyang probisyon, tulad ng awtoridad nitong tumanggap ng dayuhang mamumuhunan na maaaring umupo sa board nito at iba pa.

“Hindi Tinatanggal ng bersyon ng Senado ang pundamental na mga depekto ng MIF, anang Bayan. “Ibinibigay nito ang awtoridad na isugal ang pampublikong pondo sa isang makapangyarihang grupo na nakaugnay sa presidente sa kabila ng pumapailanlang na utang pampubliko at kasalatan ng pondo para sa panlipunang serbisyo.”

Nakagagalit na patuloy na itinutulak ng gubyernong Marcos isang pakana na walang ginagarantiyang tunay at sustenidong benepisyo, ayon pa sa grupo. “Imbes na magsilbing check and balance sa kapangyarihan (ng ehekutibo) pinili ng mga mambabatas na makipagsabwatan sa gubyernong Marcos para tago ang mga panganib ng MIF at itulak ang huwad na mga pangako nito.”

Sa halip na MIF, maaari namang itaas ng gubyerno ang rebenyu nito sa pamamamagitan ng pagpataw ng wealth tax sa mga bilyunaryo at gamitin ang pondong pambayad ng utang at napakalaking mga intelligence fund ng militar at pulis para sa mga proyektong panlipunan at pang-ekonomya.

Naglabas rin ng pinag-isang pahayag ang di bababa 16 grupo at pederasyon ng mga kawani ng gubyerno laban sa MIF noong Mayo 29. Anila, “tutol kami sa pagtatayo ng isang investment vehicle na popondohan ng pera ng publiko gayong may mas malaking pangangailangan para sa salat na pondong ito…laluna sa mahihirap at marginalized na sektor ng ating lipunan.”

Gayundin, tutol sila dahil isinasapanganib nito ang seguridad sa trabaho ng mga manggagawa sa mga institusyong paghuhugutan ng pondo, tulad ng Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, at mga kawani sa mga government government owned and controlled corporation (GOCC) na maaaring maapektuhan kung malulugi ang MIF. Panawagan nila, sa halip na MIF, dapat gawing prayoridad ng estado ang dagdag-sahod at benepisyo sa mga kawani ng gubyerno.

AB: Maharlika Fund, niratsada sa Senado