Mamamatay-tao at intel ng 62nd IB, napatay sa armadong aksyon ng BHB-Central Negros

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Napatay ng mga Pulang mandrigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) sa armadong aksyon nito sa Crossing Bon-bon, Barangay Hinakpan Guihulngan City, Negros Oriental si Gamay Taganeli, berdugo at mamamatay-tao, at Jovanie Dela Cruz, ahente sa paniktik ng 62nd IB, noong Marso 20. Isinagawa ang armadong aksyon laban sa mga kontra-rebolusyonaryo sa kasagsagan ng focus military operation ng Armed Forces of the Philippines sa syudad.

Si Taganeli ang sangkot sa pagpatay kay Egling Carreon sa Sityo Bonbon sa parehong syudad noong 2023. Habang si Dela Cruz ay kilalang magnanakaw sa kanilang komunidad at masugid na ahenteng paniktik ng 62nd IB. Regular siyang nag-uulat sa 62nd IB sa Barangay Hinakpan-Guihulngan Patrol Base at hedkwarters ng batalyon sa Barangay Libas, Isabela, Negros Occidental.

Ikinagalak ng mga masa sa lugar ang naturang armadong aksyon dahil nakamit nila ang rebolusyonaryong hustisya, laluna para sa mga naging biktima ng dalawa. Samantala, pinasalamatan naman ng BHB-Central Negros ang naging tulong at suporta na ibinigay ng masa ng Guihulngan City para maisakatuparan ang armadong aksyon.

AB: Mamamatay-tao at intel ng 62nd IB, napatay sa armadong aksyon ng BHB-Central Negros